Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bolíkov - dopracování 22.03.2023
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace "B-B-V 1. stavba – projektová dokumentace na rekonstrukci shybky" 22.03.2023
Smlouva o dílo na zhotovení stavby: „Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky“ (opakované zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původně zveřejněno 22.03.2023) 22.03.2023
Smlouva o dílo Vodní nádrž N1 (Kozáky) v k.ú. Meziříčko u Moravských Budějovic 22.03.2023
Stavba Hospodářského sjezdu S6 s odvodňovacím žlabem v k.ú. Jevišovice 22.03.2023
Rámcová dohoda Část 1 veřejné zakázky: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Hradec Králové 21.03.2023
Rámcová dohoda - Část 5 veřejné zakázky: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Rychnov nad Kněžnou 21.03.2023
Smlouva o dílo na Kanál Krhovice - Hevlín, Náhon N1 - zvýšení vzdouvacího objektu za ČS 5 21.03.2023
Smlouva o dílo - Realizace Vodní nádrže „Horšín“, k.ú. Božejovice 21.03.2023
Objednávka Realizační PD - polní cesty C7 a C34/2 v k.ú. Hodonín (pobočka Hodonín) 20.03.2023
Objednávka - VZ na změnu obvodu KoPÚ Janovice u FM 20.03.2023
Objednávka - workshop pro zaměstnance SPÚ_KPÚ pro StČ kraj 20.03.2023
Projektová dokumentace a autorský dozor na novostavbu polní cesty HC15a-R včetně odvodnění a ozelenění v k.ú. Vráž u Berouna 20.03.2023
Smlouva o dílo na Kanál Krhovice - Hevlín, projektová dokumentace na rekonstrukci akvaduktu přes Černou strouhu 20.03.2023
Smlouva o dílo na Kanál Krhovice - Hevlín - projektová dokumentace na rekonstrukci strojního vybavení a elektrických rozvodů čerpací stanice 20.03.2023
SoD - Autorský dozor projektanta - Novostavba polní cesty HC15a-R Vráž u Berouna 20.03.2023
Rámcová dohoda - Část 3 veřejné zakázky: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Trutnov 17.03.2023
Smlouva o dílo - Oprava ústředního vytápění a oprava rozvodu teplé vody v bytě č. 2 Petrohrad č.p. 7 17.03.2023
Smlouva o dílo - Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Pavlovice u Kojetína - II. etapa 17.03.2023
Smlouva o dílo - Realizace Krajinotvorné nádrže VN1, tůně I a II, revitalizace toku, k.ú. Chotčiny 16.03.2023