Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Objednávka Ad hoc_školení pracovníků SPÚ_Dohoda o spolupráci v oblasti Monitoringu eroze zemědělské půdy 15.07.2020
Objednávka na odstranění sutin z pozemku p.č. 1331 v k.ú. Klášterec nad Ohří 15.07.2020
Příkazní smlouva Technický dozor stavebníka na stavbě "Výstavba polních cest VPC4 a VPC12 v k.ú. Ohníč" 15.07.2020
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Polní cesty a PPO v k.ú. Čechy pod Kosířem - I. etapa 15.07.2020
SoD - KoPÚ Chaloupky v Brdech 15.07.2020
SOD - Vypracování inženýrsko geologického průzkumu – KoPÚ v k.ú. Nenačovice 15.07.2020
Záchranný archeologický výzkum na stavbě „Hlavní polní cesta C3 a vedlejší polní cesta C15, včetně příkopu PEO8 v k.ú. Doupě“-replika2 - oprava anonymizace (původní smlouva zveřejněna 16.07.2020) 15.07.2020
SoD č. 16/2020-504202, KoPÚ v k. ú. Hříchovice 14.07.2020
SoD - Novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5 v k. ú. Trubská okr. Beroun 14.07.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Ostravsko 13.07.2020
Smlouva o dílo - Rekonstrukce polní cesty C-1 v k.ú. Malá Kraš 13.07.2020
Smlouva o dílo - Rekonstrukce polní cesty C5 v k.ú. Uhelná 13.07.2020
SoD - KoPÚ Bohouňovice I 13.07.2020
SoD - KoPÚ Opatovice 13.07.2020
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - polní cesty v k.ú. Stolín 10.07.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Starov a Zechovice 10.07.2020
Smlouva o dílo na Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci Panské louky v k. ú. Jablonec u Libčevsi 10.07.2020
Smlouva o dílo - Oprava poškozených kamenných zdí v Uhlišti na pozemku manželů Šmídových 10.07.2020
Zajištění technického dozoru stavebníka u polní cesty C1 v k. ú. Lomy u Jemnice - opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 15. 7. 2020 10.07.2020
Zajištění technického dozoru stavebníka u polní cesty C4, část C5, C15, C18 a C22 v k. ú. Lesní Jakubov - opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 15. 7. 2020 10.07.2020