Smlouva: Smlouva o dílo č. 215-2019-504201- Realizace prvků PSZ v k.ú. Vysoká Libyně

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8803
Evidenční číslo: 215-2019-504201
Datum uzavření smlouvy: 15.04.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 10 696 990,67
Cena v Kč vč. DPH: 12 943 358,71
Zadávací řízení: Realizace prvků PSZ v k.ú. Vysoká Libyně

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 215-2019-504201- Realizace prvků PSZ v k.ú. Vysoká Libyně

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem VZ je realizace prvků PSZ v k.ú. Vysoká Libyně s názvem VPC 7, část HPC 2, část VPC 2 a IP 9 v k.ú. Vysoká Libyně, které budou realizované na základě schváleného návrhu KoPÚ v k.ú. Vysoká Libyně.
Cesta VPC7 je navržena v kategorii P4,0/30, se šířkou jízdního pruhu 3m a 2x0,5m krajnice, které budou ve stejném konstrukčním provedení jako konstrukce vozovky.
Část HPC 2 - Předmětná část cesty je navržena v kategorii P 5,0/30, se š. jízdního pruhu 4m a 2x0,5m krajnice.
Část VPC2 - Předmětná část cesty je navržena v kategorii P4,0/30, se šířkou jízdního pruhu 3m a 2x0,5m krajnice.
Zatrubnění příkopu (hlavní odvodňovací zařízení) - Jedná se o zatrubnění otevřeného kanálu - hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ ve správě SPÚ) potrubím DN1000 s obetonováním v délce 15,5m.
SO 102.2c – Prodloužení propustku pod sil I/27 -Stávající propustek, umístěný šikmo pod silnicí I/27bude prodloužen potrubím DN 800.
SO 801 IP9 - je navržena výsadba stromové aleje 105 ks stromů, vč. úvazů ke kůlům, ochrany proti okusu, ošetření dřevin, zálivky apod.
Podrobnější specifikace k této veřejné zakázce jsou obsaženy v zadávací dokumentaci vč. jejich příloh.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy