Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Polní cesta Bezděkov - K Pavlovu a polní cesta Pavlov - K Bezděkovu 14.12.2017
Zajištění licenční a systémové podpory platformy Bentley Systems 14.12.2017
Smlouva o dílo na provedení AD v obci Holasovice 13.12.2017
Smlouva o dílo - PD vč. GTP v obci Holasovice 13.12.2017
Zajištění stavebních prací pro ústředí SPÚ 13.12.2017
504101 - Provozování vodovodu Slatina po dobu 12 měsíců 13.12.2017
Objednávka poukázek "Fokus Pass" 12.12.2017
PLPL - TDS na „Výstavba polních cest HPC 5 a VPC 6 v k.ú. Chlumčany“ včetně BOZP 12.12.2017
Geodetické práce - výzva č. 53/2017 KPU 11.12.2017
Příkazní smlouva TDS na stavbě Polní cesta Dudín - Přes Boučí 11.12.2017
504100 Stavba polní cesty HPC 2 v k.ú. Přeštice 11.12.2017
Cesty a protierozní opatření v k.ú. Veliš a Bukvice 08.12.2017
KoPÚ Pozov 08.12.2017
MS - Zajištění úklidu a správy sídla Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj pro rok 2018 08.12.2017
Objednávka - přidělení zaměstnanců (nástup leden 2018) 08.12.2017
PD Polní cesty Cehnice 08.12.2017
Protipovodňová hráz - Stará Hlína 08.12.2017
TDI + koordinátor BOZP Protipovodňová hráz – Stará Hlína 08.12.2017
TDI + koordinátor BOZP Protipovodňová hráz – Stará Hlína 08.12.2017
KoPÚ v k. ú. Podbořanský Rohozec u Hradiště II 05.12.2017