Smlouva: Příkazní smlouva - TDS - Rekonstrukce polních cest CP137 a CP142 v k.ú. Dyjákovice - opakovaní uveřejnění, původní uveřejnění 16. 4. 2019

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8812
Evidenční číslo: 229-2019-523206
Datum uzavření smlouvy: 12.04.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 127 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 127 000,00
Zadávací řízení: TDS - Rekonstrukce polních cest CP137 a CP142 v k.ú. Dyjákovice

Název (předmět)

Příkazní smlouva - TDS - Rekonstrukce polních cest CP137 a CP142 v k.ú. Dyjákovice - opakovaní uveřejnění, původní uveřejnění 16. 4. 2019

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Výkon technického dozoru stavebníka pro realizaci stavby Rekonstrukce polních cest CP137 a CP142 v k.ú. Dyjákovice. Předmětné práce zajišťuje zadavatel s odvoláním na ustanovení § 12 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy