Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Regulace odtokových poměrů na účelové komunikaci v k.ú. Nové Heřminovy 01.11.2017
Technický dozor investora pro stavbu: Realizace prvků plánu společných zařízení v k.ú. Bělotín - II. etapa 01.11.2017
Vzdělávací akce-Nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ 01.11.2017
Objednávka č. 1449-2017-504101/k.ú. Lídlovy Dvory 31.10.2017
Objednávka č. 1453-2017-504101/ k.ú. Třebnice u Domažlic 31.10.2017
Pilotní projekt pro zpracování metodiky k provádění pozemkových úprav v lesních celcích 31.10.2017
Poskytování a obnova SW Maintenance na produkt Kofax Express Desktop 31.10.2017
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - Pobočka Opava 31.10.2017
Vyhotovení projektové dokumentace v k.ú. Slaviboř 31.10.2017
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Branka u Tachova 30.10.2017
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Výškovice u Michalových Hor 30.10.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský Žižkov 30.10.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec a část k.ú. Nový Spálenec a Horní Folmava 30.10.2017
KoPÚ v k.ú. Zelená Lhota 30.10.2017
Objednávka HOZ Kravaře 30.10.2017
Objednávka HOZ Veselí 30.10.2017
PD Polní cesty DC16 a VC17, k. ú. Havřice 30.10.2017
Realizace prvků plánu společných zařízení v k.ú. Bělotín - II.etapa 30.10.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích a stavebních prací na stavbě HOZ Nučice 30.10.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Herink 30.10.2017