Smlouva: Smlouva o dílo číslo 232-2019-505205 - Zpracování návrhu části vodohospodářských opatření pro potřeby PSZ v rámci KoPÚ Volovice -opakované zveřejnění - anonimizace - původní zveřejnění 16.4.2019

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8814
Evidenční číslo: 232-2019-505205
Datum uzavření smlouvy: 16.04.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 60 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 72 600,00
Zadávací řízení: Zpracování návrhu části vodohospodářských opatření pro potřeby PSZ v rámci KoPÚ Volovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo číslo 232-2019-505205 - Zpracování návrhu části vodohospodářských opatření pro potřeby PSZ v rámci KoPÚ Volovice -opakované zveřejnění - anonimizace - původní zveřejnění 16.4.2019

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Zpracování návrhu části vodohospodářských opatření – vodních tůní situovaných na pozemcích v současné době označených jako katastrální parcela číslo 314/1, 314/2 a 314/3 včetně propojovacích vodních příkopů a to pro potřeby plánu společných zařízení v rámci vyhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Volovice.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy