Smlouva: Smlouva o dílo na realizaci - Hlavní polní cesta C18a k. ú. Růžová

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8809
Evidenční číslo: 230-2019-508101
Datum uzavření smlouvy: 15.04.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 800 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 8 228 000,00
Zadávací řízení: Hlavní polní cesta C18a k. ú. Růžová

Název (předmět)

Smlouva o dílo na realizaci - Hlavní polní cesta C18a k. ú. Růžová

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Jedná se o obnovu polní cesty. Polní cesta je navržena v kategorii P 4,5/30 (20), vozovka š.3,5m a krajnice š.0,5m z drceného kameniva zpevněná s povrchem na začátku cesty z penetračního makadamu, částí dlážděnou z lomového kamene a zbývající trasa s HDK. Celková délka polní cesty je 1, 386 km. Odvodnění je řešeno příčným a podélným sklonem, v části vsakem, drenáží se zaústěním do příkopu. Cestu křižuje výústní rybniční potrubí. Na trase je navržen 1 propustek, 2 výhybny a sjezdy. Cesta kříží podzemní kabely NN a VO, vodovod, nadzemní vedení VN. Součástí je drobné kácení, výsadba není navržena.
Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, proto je nezbytně nutné, aby zhotovitel přistoupil na pravidla stanovená k čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (zejména na Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 pro opatření 4.3.1 Pozemkové úpravy).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy