Smlouva: Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "HOZ Cheznovice"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2868
Evidenční číslo: 0087-D1-19-206 (0053-D1-17-206)
Datum uzavření smlouvy: 16.04.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 411 980,00
Cena v Kč vč. DPH: 498 496,00

Název (předmět)

Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "HOZ Cheznovice"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Provedení udržovacích prací v k.ú. Cheznovice, obec Cheznovice, okres Rokycany – sečení divokého porostu se shrabáním, ořezání větví, vytěžení splavené zeminy na stavbě vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 1,380 km.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy