Smlouva: Smlouva o dílo k VZ: Studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko - I. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8825
Evidenční číslo: SPU 152869/2019
Datum uzavření smlouvy: 17.04.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 387 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 098 270,00
Zadávací řízení: Studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko - I. etapa

Název (předmět)

Smlouva o dílo k VZ: Studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko - I. etapa

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je zpracování studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko – I. etapa. Součástí studie bude navržení optimalizace trasy dvou hlavních závlahových řadů (HZŘ) v celkové délce 33,013 km a navržení nové vodní nádrže. Předmětem studie bude zároveň identifikace poptávky koncových uživatelů, analýza dotčeného území, vymezení ploch pro závlahu, dimenzování technických objektů, posouzení vodních zdrojů, posouzení možnosti využití pozemkových úprav, ekonomická rozvaha
a analýza rizik.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy