Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Vodní nádrž VN2, biokoridor K19 a polní cesta C-19 v k.ú. Veliš u Jičína

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17696
Evidenční číslo: 935-2022-514101
Datum uzavření smlouvy: 05.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 570 346,62
Cena v Kč vč. DPH: 6 740 119,41
Zadávací řízení: Vodní nádrž VN2, biokoridor K19 a polní cesta C-19 v k.ú. Veliš u Jičína

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Vodní nádrž VN2, biokoridor K19 a polní cesta C-19 v k.ú. Veliš u Jičína

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem díla je stavba malé vodní nádrže VN2 s okrajovým mokřadním pásem, realizace lokálního biokoridoru K19 a stavba travnaté polní cesty C-19 pro zajištění přístupu k vodní nádrži a biokoridoru.
Pro celý předmět plnění bude vybrán jeden dodavatel, se kterým budou uzavřeny 2 smlouvy (smlouva o dílo na zhotovení stavby a smlouva na výsadbu a zajištění zeleně).
Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy