Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stračovská Lhota, včetně ucelené části k.ú. Mžany a Stračov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17695
Evidenční číslo: 886-2022-514101
Datum uzavření smlouvy: 05.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 277 250,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 545 472,50
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stračovská Lhota, včetně ucelené části k.ú. Mžany a Stračov

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stračovská Lhota, včetně ucelené části k.ú. Mžany a Stračov

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stračovská Lhota, včetně ucelené části
k.ú. Mžany a Stračov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Do obvodu komplexních pozemkových úprav bude zahrnuto celé k.ú. Stračovská Lhota (Obec Mžany), mimo zastavěné, zastavitelné území obce a lesních komplexů. Z důvodu možnosti změny katastrální hranice, zpřístupnění pozemků a řešení protierozních opatření i ucelená a navazující část k.ú. Mžany a Stračov. Předpokládaná výměra řešeného území (k.ú. Stračovská Lhota, k.ú. Mžany a k.ú. Stračov) je 125 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy