Smlouva: Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Ruda u Nového Strašecí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17689
Datum uzavření smlouvy: 06.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 77 700,00
Cena v Kč vč. DPH: 94 017,00
Zadávací řízení: Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Ruda u Nového Strašecí

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Ruda u Nového Strašecí

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Předmětem je zpracování Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Ruda u Nového Strašecí. Geotechnický průzkum (dále jen „GTP“) bude prováděn na vybraných lokalitách výše uvedeného katastrálního území, kde vyhodnotí geologické a hydrogeologické poměry a bude podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení (dále jen „DTR“) v rámci zpracování plánu společných zařízení při jednoduché pozemkové úpravě v k.ú. Ruda u Nového Strašecí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy