Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě "Polní cesty stavby D6 Lubenec - Bošov" 27.07.2020
Smlouva o dílo na Realizaci větrolamu V1 v katastrálním území Nové Dvory u Doksan 27.07.2020
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ "Údržba HOZ Holubeč 2" 27.07.2020
Smlouva o dílo - Výsadba větrolamu a výstavba mělkého průlehu v k.ú. Svinčany 27.07.2020
Smlouva o zajištění správy budovy a dalších činností - ústředí SPÚ 27.07.2020
Objednávka na oplocení objektů v k.ú. Zadní Chodov a v k.ú. Lesná u Tachova 24.07.2020
Smlouva o dílo - KoPÚ-RP v k.ú. Dožice 24.07.2020
Smlouva o dílo - KoPÚ v k.ú. Radošice 24.07.2020
Příkazní smlouva - TDS ke stavbě polních cest HPC1 a HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu 23.07.2020
Rámcová dohoda - Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Královéhradecký kraj a pro Pobočku Hradec Králové 23.07.2020
Rámcová dohoda - Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Jičín 23.07.2020
Rámcová dohoda - Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Náchod 23.07.2020
Rámcová dohoda - Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Rychnov nad Kněžnou 23.07.2020
Rámcová dohoda - Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Trutnov 23.07.2020
Retenční nádrž N5 v k.ú. Lechotice 23.07.2020
Smlouva o dílo na provedení jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Podsedice – obnova Podhrázského rybníka 23.07.2020
Smlouva o dílo Projektová dokumentace - vodohospodářská opatření Sehradice 23.07.2020
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2020_0035 (cesta C34 Dolní Boříkovice). Jedná se o opakované uveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 23.7.2020. 23.07.2020
SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Heršpice 23.07.2020
SoD - Polní cesta PC23 a IP12 v k.ú. Kotvrdovice 23.07.2020