Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Kupní smlouva - KoPÚ Vícemilice Fialová, 1953 #\fo 03.08.2022
Kupní smlouva - KoPÚ Vícemilice Hrbolka, 1959 #\fo 03.08.2022
Kupní smlouva - KoPÚ Vícemilice Přikrylová, 1952 #\fo 03.08.2022
Kupní smlouva - KoPÚ Vícemilice Šamánková, 1951 #\fo 03.08.2022
Kupní smlouva - KoPÚ Vícemilice Vinklar, 1955 #\fo 03.08.2022
Objednávka na Kontrolu zabezpečení vybraných režimových prostor ústředí SPÚ 03.08.2022
Objednávka na zabezpečení pozemku p.č. 2298 v k.ú. Dolní Žandov 03.08.2022
Smlouva o dílo číslo 687-2022-505205 - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Řetenice u Stach 03.08.2022
Smlouva o dílo - Dokončení TDS na "Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy" 03.08.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Prostějovsko a Přerovsko" 03.08.2022
Smlouva o dílo - Polní cesta, PEO a výsadba zeleně v k.ú. Dobromilice - I. etapa 03.08.2022
SoD Biokoridor LBK44 v k. ú. Úmonín 03.08.2022
Smlouva o dílo - Provedení AD pro stavbu ochranné hrázky OH3, OH5, nádrž VN1 a cestu VC7 v k.ú. Boleslav a v k.ú. Černousy 02.08.2022
Smlouva o dílo - Zpracování PD pro ochranné hrázky OH3, OH5, nádrž VN1 a cestu VC7 v k.ú. Boleslav a v k.ú. Černousy 02.08.2022
Příkazní smlouva na Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě "Realizaci PSZ Kozly, Sinutec a Jablonec u Libčevsi 01.08.2022
Rámcová dohoda: Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Liberecký kraj na období 08/2022 - 07/2023 01.08.2022
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy Mnichov u Lučního Chvojna 01.08.2022
Smlouva o dílo o vypracování projektové dokumentace a výkonu služeb autorského dozoru Kanál Krhovice – Hevlín, Náhon N2 - ČS Božice - rekonstrukce budovy, zabezpečení objektu - PD 01.08.2022
Technický dozor stavebníka na stavbě Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k. ú. Černíč 01.08.2022
Dodatek č. 1 ke smlouvě na zprac. dok. vodního díla č. SPU 246583/2022/129/Kal, k.ú. Trojmezí 186-2, #\0 29.07.2022