Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Zpracování PD polní cesty HC12-R v k.ú. Andělka 20.05.2021
Objednávka - Integrace E-ZAK a ISPU 19.05.2021
PD - Polní cesta C2 a IP na pozemku KN p.č. 1850 v k.ú. Bavory 19.05.2021
PD – Polní cesty HC19a, HC20, HC22 a HC23 v k.ú. Němčičky u Hustopečí 19.05.2021
Protierozní mez PM1 v k. ú. Velká Losenice 19.05.2021
Rekonstrukce polní cesty HPC3, rekonstrukce polní cesty DPC5 a rekonstrukce polní cesty HPC4 včetně odvodnění v k.ú. Kublov 19.05.2021
smlouva o dílo na zakázku "Stavba polních cest C01, C02, C03 v k.ú. Popice a Starovice" 19.05.2021
Smlouva o dílo - Polní cesty C2, C15, příkopy a zemní val v k. ú. Cakov 19.05.2021
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace k realizaci PSZ v k.ú. Jítrava 19.05.2021
Smlouva o dílo - Realizace polních cest C2, C3 a C21 s IP k.ú. Tučín 19.05.2021
Smlouva o dílo - Rekonstrukce polní cesty C42 v k.ú. Doksy u Máchova jezera 19.05.2021
Smlouva o dílo - Výkon autorského dozoru projektanta - Realizace PSZ Jítrava 19.05.2021
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Hlásnice u Šternberka 19.05.2021
Smlouva o Poskytnutí užívacích práv k programovému vybavení a datovým souborům ÚRS a poskytnutí dalších služeb a podpory 19.05.2021
Smlouva o provádění úklidových prací č. 2/2021/529100 19.05.2021
Zajištění technického dozoru stavebníka u stavby MVN včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky 19.05.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Ochoz u Konice - I. etapa 18.05.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PC 1, 13, 14 a MK1 k.ú. Vlčice u Javorníka 18.05.2021
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta na polní cesty v k.ú. Veselá u Častrova 18.05.2021
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na polní cesty v k.ú. Veselá u Častrova 18.05.2021