Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Projektová dokumentace „Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k.ú. Strání“ 26.07.2022
SMLOUVA NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO) PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ KARLOVICE U ZLÍNA 26.07.2022
Smlouva o dílo na zhotovení stavby Protierozní opatření v k.ú. Karlovice u Zlína 26.07.2022
Smlouva o poskytování služeb podpory a rozvoje aplikace SPZ 26.07.2022
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezd u Kunštátu 25.07.2022
Komplexní pozemkové úpravy Žampach II 25.07.2022
Objednávka č. 9 - - Údržba pozemků - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v Olomouckém kraji pro rok 2022 - Část 2 - Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Jeseník a Šumperk pro rok 2022 25.07.2022
Objednávka na vyhotovení GP - Bruntálsko 25.07.2022
Smlouva o dílo - Polní cesty Bartošovice a Vrchní Orlice 25.07.2022
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace: Polní cesty Truskovice 25.07.2022
Technický dozor stavební při akci "Protierozní opatření v k.ú. Karlovice u Zlína" 25.07.2022
Objednávka č.j. SPU 259853/2022 na opravu vodovodního řadu Tuřany 22.07.2022
PD Protipovodňová ochrana obce Dyjákovičky 22.07.2022
Kupní smlouva - KoPÚ Chorušice 21.07.2022
Smlouva o dílo Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Hýsly (pobočka Hodonín) 21.07.2022
SOD 17/2022/504203 (KoPÚ v k.ú. Bíluky) 21.07.2022
Příkazní smlouva na poskytování odborných výkonů charakteru komplexních stavebně technických služeb 20.07.2022
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PC C2 k.ú. Vlčice u Javorníka 20.07.2022
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PSZ v k. ú. Loučany na Hané – polní cesta HPC3 20.07.2022
Smlouva na poskytování služeb_Vzdělávací akce "Správní řízení, Správní řád, Občanský zákoník" 20.07.2022