Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Výkon technického dozoru stavebníka - Protierozní mez PEO6 a interakční prvek IP6 v k.ú. Tmaň 14.05.2021
Výkon technického dozoru stavebníka - Rekonstrukce polní cesty HPC3, rekonstrukce polní cesty DPC5 a rekonstrukce polní cesty HPC4 včetně odvodnění v k.ú. Kublov 14.05.2021
Projekty na realizaci polních cest HPC40 k.ú. Choťovice a VPC1, VPC2 k.ú. Oseček 13.05.2021
Příkazní smlouva o obstarání záležitosti příkazce - Technický dozor stavebníka - polní cesty C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice-Původně zveřejněno dne 25. 5. 2021, oprava z důvodu anonymizace 13.05.2021
Smlouva o dílo č. 529-2021-529101 Realizace cesty C2 včetně výsadby IP2 a cesty C10 v k.ú. Ovesné Kladruby 13.05.2021
Smlouva o dílo - Lužec nad Vltavou - polní cesta VC6 13.05.2021
Smlouva o dílo na Zpracování projektové dokumentace na realizaci větrolamů VTL1 a VTL2 v k. ú. Sinutec a Jablonec u Libčevsi 13.05.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ P1 U Sovenic II" 13.05.2021
Smlouva o dílo - Polní cesta HPC1 v k.ú. Habrkovice 13.05.2021
Smlouva o dílo - Polní cesty VPC1 a VPC2 v k.ú. Jindice 13.05.2021
Smlouva o dílo - Vodní nádrž na Hlásecké bystřině a spojovací cesta v k.ú. Liberk a k.ú. Hláska 13.05.2021
Smlouva o dílo - Zpracování projektové dokumentace vč. GTP a zajištění služeb autorského dozoru pro HC2a a VC15, vč. IP3 a IP23 v k.ú. Valteřice v Krkonoších a VC11 v k.ú. Horní Branná 13.05.2021
Oprava části opěrné zdi Všechlapy u Zabrušan 12/3 12.05.2021
Příkazní smlouva č. 621-2021-529201 TDS na obstarání TDS při realizaci HPC 2 v k.ú. Doubrava u Lipové 12.05.2021
Příkazní smlouva č. 622-2021-529201 na výkon koordinátora BOZP při realizaci HPC 2 v k.ú. Doubrava u Lipové 12.05.2021
Smlouva o dílo č. 542-2021-529101 - Realizace HPC2 v k.ú. Doubrava u Lipové a PCV 11 v k.ú. Palič 12.05.2021
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace: Polní cesty Bělčice-Záhrobí 12.05.2021
Studie pozemkových úprav v k.ú. Napajedla a v k.ú. Spytihněv 12.05.2021
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Hlavní polní cesta HC1 a LBC 16 „Bralová“ část v k. ú. Střílky“ 11.05.2021
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce - Technický dozor stavebníka - poldr Vrchy v k.ú. Stolín 11.05.2021