Smlouva: Příkazní smlouva na TDS na realizaci polní cesty HC 1 v k. ú. Nové Dvory u Doksan

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17702
Evidenční číslo: 1012-2022-508204
Datum uzavření smlouvy: 06.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 97 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 117 370,00

Název (předmět)

Příkazní smlouva na TDS na realizaci polní cesty HC 1 v k. ú. Nové Dvory u Doksan

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Výkon technického dozoru stavebníka na výstavbu polní cesty HC1 a koordinátora BOZP v rámci veřejné zakázky s názvem „Realizace polní cesty HC1 v k. ú. Nové Dvory u Doksan“. Na zakázku budou uzavřeny dvě příkazní smlouvy o obstarání záležitosti příkazce. Jedna příkazní smlouva bude na výkon TDS a druhá příkazní smlouva na výkon koordinátora BOZP.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy