Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
SoD stavba Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice 07.09.2022
SoD zeleň Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice 07.09.2022
Opakované zveřejnění smlouvy o dílo, úprava anonymizace, původní zveřejnění smlouvy o dílo proběhlo dne 7.9.2022 TDS Polní cesta C4 v k.ú. Racková 06.09.2022
Projektová dokumentace pro realizaci KoPÚ Horní Újezd – I. etapa 06.09.2022
Smlouva o dílo Hlavní polní cesta C1 a LBC 16 "Bralová" část, k.ú. Střílky 06.09.2022
Smlouva o dílo Hlavní polní cesta C1 a LBC 16 "Bralová" část, k.ú. Střílky - výsadba 06.09.2022
Smlouva o dílo na realizace PSZ Kozly, Sinutec a Jablonec u Libčevsi 06.09.2022
Smlouva o dílo na vyhotovení lesního hospodářského plánu 06.09.2022
Smlouva o dílo na výsadbu porostu a péči o porost spol. zař. Kozly, Sinutec, Jablonec 06.09.2022
Smlouva o dílo- Rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou 06.09.2022
Smlouva o nákupu ICT prostředků na základě VZ DNS 2017 - 57. kolo - IPS pro centrálu SPÚ 06.09.2022
Objednávka na poskytování služeb_Vzdělávací akce "Výuka anglického jazyka" 05.09.2022
Příkazní smlouva - TDS pro stavbu polní cesty HPC1 v k.ú. Dalešice 05.09.2022
Smlouva o dílo č. 823-2022-529101 na vypracování PD pro výstavbu VPC 3N a VPC 4R v k.ú. Andělská Hora 05.09.2022
Smlouva o dílo č. 827-2022-529101 na výkon AD pro stavbu VPC 3N a VPC 4R v k.ú. Andělská Hora 05.09.2022
Smlouva o dílo: Realizace SZ obce Holasovice I. etapa 05.09.2022
Smlouva o dílo - Zpracování Projektové dokumentace pro výstavbu polních cest HC9 - R, DC 10 - R, VC 8a a VC 14 v k.ú. Krupá 05.09.2022
Smlouva o poskytování služeb zajištění vzdělávání státních zaměstnanců 05.09.2022
SoD Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem 05.09.2022
Technický dozor stavebníka při realizaci akce Hlavní polní cesta CH1 a LBC 16 "Bralová" část k. ú. Střílky 05.09.2022