Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka - Dodávka drobné techniky - Opakované uveřejnění objednávky z důvodu chybného dokumentu, původní uveřejnění bylo provedeno dne 27.11.2020 23.11.2020
Objednavka - Licence Acrobat a Adobe Photoshop 23.11.2020
Smlouva o dílo na Zpracování projektové dokumentace Kladruby u Stříbra poldr + DZ4 23.11.2020
Smlouva o dílo na Zpracování projektové dokumentace Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3 23.11.2020
Objednávka - Licence Zoner Photo Studio X včetně údržby 19.11.2020
Příkazní smlouva na komplexní zajištění služeb vydávání a správy elektronických certifikátů 19.11.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Kozojedy I." 19.11.2020
Projektová dokumentace vodních nádrží v k.ú. Chraštice 18.11.2020
Příkazní smlouva - TDS ke stavbě polních cest C16 a C18 v k.ú. Zdislava 13.11.2020
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka na stavbě Obnova "Rybníka pod lesem" v k. ú. Malměřice 13.11.2020
Smlouva o dílo na provedení AD k VZ "Zpracování projektové dokumentace a zajištění služeb autorského dozoru pro realizací lokálního biokoridoru LBK 11 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou a lokálního biokoridoru LBK 6-7 v k. ú. Ohrazenice u Turnova" 13.11.2020
Smlouva o dílo na Zpracování geotechnického průzkumu v katastrálním území Lověšice u Přerova 13.11.2020
Smlouva o dílo: Zpracování projektové dokumentace a zajištění služeb autorského dozoru pro realizaci lokálního biokoridoru LBK 11 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou a lokálního biokoridoru LBK 6-7 v k. ú. Ohrazenice u Turnova 13.11.2020
Objednávka - Obnova licencí Enterprise Architect Ultimate 12.11.2020
Smlouva o dílo o provedení služeb na stavbách HOZ Revize trafostanic 12.11.2020
Objednávka tisku nástěnných kalendářů 11.11.2020
Objednávka tisku stolních kalendářů SPÚ pro rok 2021 11.11.2020
Příkazní smlouva 30/2020/504203 (TDS nad realizací VHO III. v k.ú. Bolešiny - SO 02 Suchý poldr a SO 03 Tůně) 11.11.2020
Smlouva o dílo - Odvoz a likvidace skládky - Měcholupy u Žatce KN p. p. 1530 11.11.2020
ORN Lichnov II - projektová dokumentace sanace průsaků 10.11.2020