Smlouva: PD – výsadba IP24, IP25, IP26 a část LBK36 v k.ú. Babolky

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21682
Evidenční číslo: 94-2024-523101
Datum uzavření smlouvy: 23.02.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 165 800,00
Cena v Kč vč. DPH: 200 618,00
Zadávací řízení: PD – výsadba IP24, IP25, IP26 a část LBK36 v k.ú. Babolky

Název (předmět)

PD – výsadba IP24, IP25, IP26 a část LBK36 v k.ú. Babolky

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace na prvky územních systémů ekologické stability s protierozní funkcí a to IP24, IP25, IP26 a část LBK36, které jsou součástí plánu společných zařízení navrženého v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Babolky. Součástí vypracování projektové dokumentace bude jejich projednání a zajištění vydání souhlasných vyjádření všech orgánů a organizací dotčených výsadbou, vyhotovení položkových výkazů výměr a rozpočtů, vyhotovení polohopisného zaměření dotčeného území.
Navržené objekty a jejich popis:
SO 01 Interakční prvek IP24, včetně následné péče
Nově navržený interakční prvek na pozemku p.č. 757, o výměře 2148 m2.
SO 02 Interakční prvek IP25, včetně následné péče
Nově navržený interakční prvek na pozemku p.č. 759, o výměře 1759 m2.
SO 03 Interakční prvek IP26, včetně následné péče
Nově navržený interakční prvek na pozemku p.č. 761, o výměře 1375 m2.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy