Smlouva: SoD PD – Realizace LBC1, LBC3, LBK1 a interakčních prvků v k.ú. Odrovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21641
Evidenční číslo: 78-2024-523101
Datum uzavření smlouvy: 19.02.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 263 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 318 230,00
Zadávací řízení: PD – Realizace LBC1, LBC3, LBK1 a interakčních prvků v k.ú. Odrovice

Název (předmět)

SoD PD – Realizace LBC1, LBC3, LBK1 a interakčních prvků v k.ú. Odrovice

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace na prvky Územních systémů ekologické stability LBC1 Na Potůčku II, RK111A / LBC3a Meruňkové, RK 111A/ RBK 2, LBK1 s funkcí větrolamu, plošný interakční prvek IP11 s mokřadní plochou a interakční prvky IP6, IP9 a IP10, které jsou součástí plánu společných komplexních pozemkových úprav v k.ú. Odrovice.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy