Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Libřice"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21652
Evidenční číslo: SPU 044011/2024
Datum uzavření smlouvy: 20.02.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 56 338,00
Cena v Kč vč. DPH: 68 168,98
Zadávací řízení: Výzva č. 107 k podání nabídek v kategorii C1-HK: Údržba HOZ Libřice

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Libřice"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je je provedení udržovacích prací v k. ú. Libřice, ORP Hradec Králové, povodí Labe. Provedení udržovacích prací – odstranění náletových křovin a stromů do průměru 100 mm a 4 ks stromů průměru kmene 100 – 300 mm, které zasahují do průtočného profilu HOZ nebo brání přístupu. Jedná se o odstranění jednotlivých kusů křovin nebo skupinek nepřesahující plochu 40 m2. Dále budou odstraněny pařezy. Veškerá dřevní hmota bude nevyužitelná a bude ekologicky zlikvidována dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Nakonec dojde k odstranění nánosu sedimentu, resp. stržení travního drnu ze dna HOZ a jeho rozprostření na pravém svahu HOZ včetně osetí travním semenem. Udržovací práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení HOZ v celkové délce 0,676 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy