Smlouva: Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v rámci KoPÚ Záboří u Dvora Králové

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21657
Evidenční číslo: 79-2024-514205
Datum uzavření smlouvy: 19.02.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 50 950,00
Cena v Kč vč. DPH: 61 649,50
Zadávací řízení: Zpracování geotechnického průzkumu v rámci KoPÚ Záboří u Dvora Králové

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v rámci KoPÚ Záboří u Dvora Králové

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení geologického a hydrologického průzkumu, který bude sloužit jako podklad pro zpracování dokumentace technického řešení v rámci zpracování plánu společných zařízení při Komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Záboří u Dvora Králové. Rozsah služeb (počet a druh sond) je stanoven na základě požadavku zhotovitele návrhu pozemkových úprav na 2 sondy pro návrh opatření pro zpřístupnění pozemků, 6 sond pro vodohospodářská opatření.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy