Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
SoD - KoPÚ Kamenné Zboží 24.08.2021
Vyhotovení projektových dokumentací podle schváleného návrhu pozemkových úprav KoPÚ Radovesnice II. -I.etapa 24.08.2021
objednávka č.1/2/2021 Prořez dřevin na parcelách č. 1083/24, 1083/25, 1083/27 v k.ú. Mirošovice 23.08.2021
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP při výstavbě PC Seletice, Sovolusky, Doubravany, Žitovlice 23.08.2021
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP při výstavbě polních cest C1 a C487 Dvory 23.08.2021
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP při výstavbě polních cest C4 (úsek č.1), C5 Netřebice 23.08.2021
Příkazní smlouva - realizace polních cest C1 - Žitovlice, C11 - Seletice -Sovolusky, C2 a C1998 - Doubravany - TDS 23.08.2021
Příkazní smlouva - výstavba polních cest C1 a C487 Dvory - TDS 23.08.2021
Příkazní smlouva - výstavba polních cest C4 (úsek č.1), C5 Netřebice - TDS + BOZP 23.08.2021
Smlouva o dílo č. 1121-2021-529101 KoPÚ v k.ú. Veselov s částmi k.ú. Žlutice a Knínice u Žlutic 23.08.2021
Smlouva o dílo č. 1122-2021-529101 KoPÚ v k.ú. Nežichov 23.08.2021
Smlouva o dílo č. 1123-2021-529101 KoPÚ v k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou s částmi k.ú. Měchov a Bečov nad Teplou 23.08.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boudy 23.08.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hněvčeves, vč. ucelené části k.ú. Sovětice a Horní Černůtky 23.08.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy, vč. ucelené části k.ú. Černožice n/L (B) 23.08.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krsice 23.08.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rakovice 23.08.2021
Smlouva o dílo KoPÚ Kladina 23.08.2021
Smlouva o dílo KoPÚ Sezemice nad Loučnou 23.08.2021
Smlouva o dílo "PD - pasportizace a odstranění Závlahy Metuje" 23.08.2021