Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Rámcová dohoda k VZ "Geodetické služby 2021-2022 - KPÚ pro JMK" 01.12.2020
Smlouva o dílo - Vytyčení po KoPÚ 2020 – k.ú. Losina, k.ú. Mantov a k.ú. Želvice (okres Plzeň-jih) - Pobočka Plzeň 01.12.2020
Smlouva o Maintenance Microsoft Dynamics 365 BC 01.12.2020
Smlouva o poskytování služeb - Pronájem monitorovacího nástroje SW CROSEUS® - CCM RS 01.12.2020
Úklidové služby pobočka Žďár n.S. 2021 01.12.2020
Objednávka - Demontáž a likvidace starých a pořízení 5 ks nových kuchyňských linek a 2 skříní 30.11.2020
Objednávka - Nákup 3 ks switchů HPE 5130 30.11.2020
Objednávka - Navýšení mandays ke smlouvě Object Gears 30.11.2020
Smlouva na Realizaci přeložky NET4GAS, s.r.o. - Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra 30.11.2020
Objednávka - 2 kredity Azure Prepayment 26.11.2020
Objednávka - 20 ks licence Power BI Pro 26.11.2020
Smlouva o dílo - Meziříčí - realizace komunikace SU 6 II.etapa - kácení 26.11.2020
Smlouva o zajištění bezpečnostních služeb 26.11.2020
Mokřad 1 v k.ú. Prosiměřice - projektová dokumentace 25.11.2020
Smlouva o dílo - Výstavba polních cest C 16 a C 18 v k.ú. Zdislava- opakované uveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 25.11.2020 25.11.2020
Smlouva o nákupu manažerských mobilních telefonů 25.11.2020
Objednávka č. 16/2020-504202, Náhradní výsadba stromů na parcele KN p. č. 868/22 v k. ú. Holýšov 24.11.2020
Smlouva o dílo číslo 1182-2020-505205 Projektová dokumentace a Smlouva o dílo číslo 1183-2020-505205 - autorský dozor - Společná zařízení KoPÚ Dolní Chrášťany, KoPÚ Vojslavice u Žárovné a KoPÚ Smědeč 24.11.2020
Smlouva o dílo - Protierozní průleh včetně výsadby doprovodných dřevin a rekonstrukce části polní cesty C14 v k.ú. Nová Ves u Bohušova – projektová dokumentace 24.11.2020
Objednávka - Demontáž starých a pokládka nových koberců v kancelářích č. 101, 106, 404 a 504 23.11.2020