Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sudice u Boskovic 08.08.2016
Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení pro realizaci protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd 08.08.2016
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY – REALIZACE PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KOBEŘICE VE SLEZSKU I. ETAPA 05.08.2016
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY – REALIZACE PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KOBEŘICE VE SLEZSKU I. ETAPA 05.08.2016
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY – REALIZACE PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KOBEŘICE VE SLEZSKU I. ETAPA - AD 05.08.2016
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY – REALIZACE PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KOBEŘICE VE SLEZSKU I. ETAPA - GTP 05.08.2016
„Společná zařízení v k. ú. Lažiště“ 05.08.2016
Stavba polní cesty HPC1 v k. ú. Syřenov 05.08.2016
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hradec u Jeseníka a Nová Ves u Jeseníka – dodatečné služby 1 04.08.2016
Polní cesta C8 v k.ú. Lysice 04.08.2016
Polní cesty C4b, C5 v k. ú. Lysice 04.08.2016
Polní cesty C78 a C79 a svodný příkop P4 v k.ú. Perná 04.08.2016
Služby spojené se správou majetku v příslušnosti hospodaření SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, zejména prověřování majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem, identifikace a lustrace hmotného investičního majetku 04.08.2016
Studie odtokových poměrů pro KoPÚ Konětopy u Pnětluk 04.08.2016
Studie odtokových poměrů pro KoPÚ Konětopy u Pnětluk 04.08.2016
Výstavba polní cesty C1 v k.ú. Velká Buková, okres Rakovník 04.08.2016
Část 1: Zpracování projektové dokumentace včetně provedení autorského dozoru pro výstavbu polních cest VPC 8 a VPC 11b v katastrálním území Horní Slavkov. 03.08.2016
Část 4: Zpracování projektové dokumentace včetně provedení autorského dozoru pro výstavbu polních cest VPC 2.5 a DPC 2.7 v katastrálním území Libnov. 03.08.2016
část 5: Zpracování projektové dokumentace včetně provedení autorského dozoru pro výstavbu polních cest VPC 1, VPC 2, VPC 5 a realizaci biokoridorů LBK 35A a LBK 35C v katastrálním území Radyně. 03.08.2016
Část 7: Zpracování projektové dokumentace včetně provedení autorského dozoru pro výstavbu polní cesty VPC 11 v katastrálním území Boží Dar. 03.08.2016