Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Odstranění terénních úprav na pozemku p.č. 439/1 v k.ú. Ráj 05.06.2017
Vypracování ekologického auditu dle požadavku KPÚ pro Plzeňský kraj 05.06.2017
Výstavba polní cesty NCH 1 v k.ú. Horažďovice 05.06.2017
HOZ Sendražice 02.06.2017
Rámcová smlouva pro vytyčování pozemků po pozemkových úpravách, Pobočka Uherské Hradiště 2017 - 2019 02.06.2017
Supervize činnosti aktualizací BPEJ prováděných v roce 2016 a 2017 02.06.2017
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Popovice u Dolního Bukovska 02.06.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Orasice a části k. ú. Radonice nad Ohří 01.06.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Počedělice a části k. ú. Kystra 01.06.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vršovice 01.06.2017
Vydávání časových razítek 01.06.2017
PD na polní cestu VPC 2 v k.ú. Zhůř a v k.ú. Chocenice včetně AD 31.05.2017
Projektová dokumentace - cesty HC1 a HC5 v k.ú. Dřevěnice 31.05.2017
Smlouva o dílo na provedení AD v k.ú. Velké Albrechtice 31.05.2017
Smlouva o dílo - PD vč. GTP v k.ú. Velké Albrechtice 31.05.2017
Technický dozor stavebníka stavby Hlavní polní cesta C16 v k.ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2 a IP7 31.05.2017
Vytyčení vlastnických hranic pozemků po KoPÚ pro pobočku Příbram v roce 2017 31.05.2017
Zajištění činností v oblasti obstarávání provozu, údržby, oprav a využití majetku v příslušnosti hospodaření SPÚ 31.05.2017
Dodatky pro: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Merboltice 30.05.2017
JPÚ pro upřesnění, případně rekonstrukci přídělů v k.ú. Hanušovice, k.ú. Hrabišín, k.ú. Vyšehoří a k.ú. Rájec u Zábřeha 30.05.2017