Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Biokoridory LBK 2 Šlapanice a LBK 16 Břešťany 27.09.2016
Geodetické práce mimo rámcovou smlouvu, KPÚ pro Plzeňský kraj 27.09.2016
HOZ Libřice 27.09.2016
Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov - I. etapa 27.09.2016
Zhotovení projektových dokumentací vodohospodářských opatření v k.ú. Písecká Smoleč a k.ú. Slabčice pro stavební povolení 27.09.2016
Dodávka frankovacího stroje včetně poštovní váhy a zajištění mimozáruční komplexní technické péče pro potřebu podatelny ústředí SPÚ 26.09.2016
Geodetické služby - Výzva č. 169/2016 26.09.2016
Geodetické služby - Výzva č. 176/2016 26.09.2016
Komplexní pozemková úprava Doubravice a Komplexní pozemková úprava Zálesí 26.09.2016
Komplexní pozemková úprava Doubravice a Komplexní pozemková úprava Zálesí 26.09.2016
Komplexní pozemková úprava - k. ú. Skalka u Blíževedel - SOD 1276-2016-541101 - opakované zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění bylo provedeno dne 29.9.2016 26.09.2016
PLKL_KoPÚ v k.ú. Hojsova Stráž 26.09.2016
Poldr Podhráz v k.ú. Horní Ředice 26.09.2016
Polní cesta PV1-N v k. ú. Malé Chrášťany 26.09.2016
Horažďovice 23.09.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roveň u Sobotky 23.09.2016
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu 2016/2 23.09.2016
Polní cesta C9, C13 v k.ú. Pucov 23.09.2016
Polní cesty HPC 6 a HPC 11 v k. ú. Červené Pečky 23.09.2016
Realizace společných zařízení v k.ú. Vraclav 23.09.2016