Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta - polní cesta HPC-2 v k.ú. Libíň 12.09.2016
Vytyčení pozemků po KoPÚ v okr. Kutná Hora (2016) 12.09.2016
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Podluhy 09.09.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Myslová 09.09.2016
MS - Aktualizace návrhu a DKM – KoPÚ v k. ú. Hladké Životice 09.09.2016
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - polní cesta HPC8 Brázdim 09.09.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrov u Macochy 08.09.2016
Rekonstrukce provozní budovy SPÚ ČR, KPÚ pro Královéhradecký kraj 08.09.2016
Technický dozor stavebníka na stavbě "Polní cesta HPC 5 v k. ú. Petrohrad" 08.09.2016
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina 08.09.2016
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kočín 08.09.2016
Vypracování projektových dokumentací pro stavební povolení a realizaci staveb a provedení autorského dozoru projektanta pro cesty VPC10, VPC15 a VPC2 v k. ú. Dolní Sytová 08.09.2016
Výzva č. 3 k provedení geodetických služeb v okrese Zlín dle rámcové smlouvy č. 618-2016-525101 08.09.2016
Výzva č. 4 k provedení geodetických služeb v okrese Zlín dle rámcové smlouvy č. 618-2016-525101 08.09.2016
HOZ Ratibořice 07.09.2016
HOZ Třebíčsko, HOZ Znojemsko 07.09.2016
HOZ Vrchovnice II 07.09.2016
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Srbská Kamenice 07.09.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Střítež 07.09.2016
Objednávka č. 20 k rámcové smlouvě - Údržba pozemků ve Středočeském kraji - kácení stromů, sečení trávy (ID smlouvy 229445) 07.09.2016