Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú.Spytice 16.06.2016
ČÁST 1 - k.ú. Datelov 15.06.2016
Část 3 - Projektové dokumentace pro realizaci polních cest HPC3 (část D) v k.ú. Obodř a VPC1a v k.ú. Kbel 15.06.2016
PLKL_KoPÚ Městiště u Děpoltic 15.06.2016
Vytyčení vlastnických hranic pozemků po komplexních pozemkových úpravách v okrese Rakovník 2016-2017 14.06.2016
Část 1 13.06.2016
Část 2 13.06.2016
Polní cesta VC8 k.ú. Daminěves, polní cesta C11 Střednice 13.06.2016
Polní cesta VC8 k.ú. Daminěves, polní cesta C11 Střednice. 13.06.2016
Polní cesta HPC1 v k.ú. Blížejov 10.06.2016
Polní cesta Odlesská Krouna 10.06.2016
„Společná zařízení v katastrálním území Vadkov“ 10.06.2016
Stavba polní cesty HPC6 v k.ú. Dolní Sytová 10.06.2016
Komplexní pozemkové úpravy Kvačice a Uherský Ostroh 09.06.2016
Část 1 - region 1 – oblast povodí Labe 08.06.2016
Část 2 - region 2 – oblasti povodí Ohře a povodí Vltavy 08.06.2016
Část 3 - region 3 – oblasti povodí Dyje, povodí Moravy a povodí Odry 08.06.2016
Oprava a údržba ČOS Borkovická Blata a souvisejících objektů PD 07.06.2016
Vytyčení po KoPÚ v okrese České Budějovice - rok 2016 06.06.2016
Vytýčení pozemků v územní působnosti Pobočky Břeclav-zima 2016 03.06.2016