Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Koordinátor BOZP pro stavbu „Polní cesty Pv1, Pv37, Pv40 v k. ú. Kamenný Újezd 29.01.2018
Polní cesta CP2 v k.ú. Velký Karlov - technický dozor stavebníka 29.01.2018
Pravidelná revize rozvodny 22/6/0,4 kV HZZ B.B.V. 8. a 9. st. 29.01.2018
Realizace polních cest HPC1 a VPC5 v k. ú. Stará Hlína 29.01.2018
Technický dozor stavebníka pro stavbu „Polní cesty Pv1, Pv37, Pv40 v k. ú. Kamenný Újezd“ 29.01.2018
Geodetické práce, KPÚ pro Plzeňský kraj 2018 26.01.2018
objednávka 38/2018 k Rámcové smlouvě č. 720-2017-523101 26.01.2018
PLKL_Výstavba - rekonstrukce polní cesty HPC 3 v k.ú. Velešice 26.01.2018
Komplexní pozemkové úpravy Stanovice u Kuksu 25.01.2018
Komplexní pozemkové úpravy Stanovice u Kuksu 25.01.2018
PLPÚ - Oprava návodní hráze Panského rybníka na KN 81/1 v k.ú. Dlouhá Ves dle doložené projektové dokumentace 25.01.2018
Zpracování PD na stavbu PC C2 v k.ú. Velešovice 25.01.2018
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice nad Labem 24.01.2018
PLKL - Příkazní smlouva 2/2018/504203 (TDS nad výstavbou - rekonstrukcí polní cesty HPC 3 v k.ú. Velešice)" 24.01.2018
PLKL - Příkazní smlouva 3/2018/504203 (koordinátor BOZP při výstavbě - rekonstrukci polní cesty HPC 3 v k.ú. Velešice) 24.01.2018
PLPÚ - Stavby polních cest NVPC 6 a VPC 8 v k.ú. Brodeslavy 24.01.2018
PLPÚ - Zajištění technického dozoru stavebníka při opravě návodní hráze Panského rybníka na KN 81/1 v k.ú. Dlouhá Ves u Sušice dle doložené projektové dokumentace 24.01.2018
Údržba nepronajatých pozemků v MSK pro rok 2018 - 2019 24.01.2018
Zajištění systémové, technické podpory aplikací PROLAND a DMT Atlas a metodické podpory VFP 24.01.2018
Smlouva o dílo PD Od Tišic 23.01.2018