Smlouva: PLPL - TDS na „Výstavba polních cest HPC 5 a VPC 6 v k.ú. Chlumčany“ včetně BOZP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4639
Datum uzavření smlouvy: 12.12.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 147 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 147 500,00

Název (předmět)

PLPL - TDS na „Výstavba polních cest HPC 5 a VPC 6 v k.ú. Chlumčany“ včetně BOZP

Stručný popis

Předmětem plnění je vykonání technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na veřejné zakázce s názvem Výstavba polních cest HPC 5 a VPC 6 v k.ú. Chlumčany.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy