Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Činnost technického dozoru stavebníka pro "Udržovací práce na objektu zámku v k.ú. Kumpolec" 17.10.2017
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rudoltice u Černíkova 17.10.2017
KoPÚ Javorník nad Veličkou - výkup pozemků na LV 1084 17.10.2017
rekonstrukce pultové střechy 17.10.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čivice 16.10.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhota u Vsetína 16.10.2017
KoPÚ Javorník nad Veličkou - výkup pozemků na LV 2098 16.10.2017
Provedení penetračních testů zranitelnosti vnitřní sítě SPÚ, testů fyzické bezpečnosti a testů sociálního inženýrství 16.10.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hostějov II 13.10.2017
Objednávka č. 1353-2017-504101 13.10.2017
Obnova sakrálních staveb na KPÚ pro Královéhradecký kraj 13.10.2017
Poskytování služeb spojených s přípravou podkladů pro odd.správy majetku státu Krajského pozemkového úřadu 13.10.2017
Vyhotovení geometrických plánu pro dokončení restitucí 13.10.2017
Výkon činností TDS při stavbě Polní cesta Spojovací v k.ú. Milovice u Mikulova 13.10.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubňany 12.10.2017
KoPÚ Vavřinec 12.10.2017
Nákup osobních ochranných pracovních prostředků pro SPÚ 12.10.2017
Úprava zeleně v areálu ústředí 12.10.2017
Aktualizace projektové dokumentace - retenční přehrážky na pozemku p. č. 2448 v k. ú. Dlouhé na Moravě 11.10.2017
Hlavní polní cesta PC3f k.ú. Březolupy 11.10.2017