Smlouva: Odstranění sklepa na pozemku st.p.č. 97 v k.ú. Hoješín

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4614
Datum uzavření smlouvy: 14.12.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 104 084,00
Cena v Kč vč. DPH: 125 942,00

Název (předmět)

Odstranění sklepa na pozemku st.p.č. 97 v k.ú. Hoješín

Stručný popis

Předmětem plnění je demolice objektu sklepa. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností Agroprojekt Praha s.r.o. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČO 25096524., dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy