Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina 30.06.2017
Rybník Podlesní - Lejčkov 30.06.2017
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lesní Albrechtice 30.06.2017
Technický dozor stavebníka - okres Náchod 2017 30.06.2017
Uzavření příkazní smlouvy na činnosti spojené s převody nemovitosti pro Jihomoravský kraj 30.06.2017
Vodní nádrž VN1 Louky k.ú. Dolní Němčí 30.06.2017
Zabezpečení odborné praxe osob do 30 let věku v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích 30.06.2017
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Černošín 29.06.2017
Polní cesta C 11a v k. ú. Stebno u Petrohradu 29.06.2017
Příkazní smlouva na výkon TDS pro stavbu „Polní cesta C18 v k.ú. Brumovice u Opavy a polní cesta C13 v k.ú. Úblo“ 29.06.2017
Rychnovsko 29.06.2017
Stavba hlavní polní cesty C2 v k.ú. Kuželov 29.06.2017
Stavba hlavní polní cesty C2 v k.ú. Kuželov 29.06.2017
Stavba polních cest - HPC 1 a HPC 2 v k. ú. Siřem včetně souvisejících protierozních opatření 29.06.2017
Větrolam VN3 - I. etapa v k.ú. Vrbovec 29.06.2017
Výsadba a údržba zeleně na HPC 1 a HPC 2 v k. ú. Siřem včetně souvisejících protierozních opatření 29.06.2017
Výsadba zeleně - Polní cesta C 11a v k. ú. Stebno u Petrohradu 29.06.2017
Zpracování odtokových poměrů na Svitávce v k.ú. Velenice u Zákup a Kamenickém potoce v k.ú. Kamenice u Zákup 29.06.2017
HOZ Plchovský 28.06.2017
HZZ Ratibořice 28.06.2017