Smlouva: Smlouva o dílo - PD vč. GTP v obci Holasovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4605
Datum uzavření smlouvy: 13.12.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 545 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 869 450,00
Zadávací řízení: Část 1 - PD vč. GTP

Název (předmět)

Smlouva o dílo - PD vč. GTP v obci Holasovice

Schválil / podepsal

MSK

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na podkladě schválených návrhů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kamenec, Štemplovec, Holasovice, Loděnice zapsaných do katastru nemovitostí vč. zpracování geotechnického průzkumu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy