Smlouva: MS - Část 1 - PD Fulnek vč. GTP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4701
Datum uzavření smlouvy: 18.12.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 640 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 774 400,00
Zadávací řízení: Část 1 - PD vč. GTP

Název (předmět)

MS - Část 1 - PD Fulnek vč. GTP

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení realizační projektové dokumentace – „Realizace společných zařízení KoPÚ Fulnek 1. etapa“, která obsahuje prvky podle zpracovaného plánu společných zařízení a to hlavní polní cesty C1, C3 a C5 s asfaltovým krytem, včetně trubních propustků a hospodářských sjezdů k těmto cestám.
Vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr v podrobnostech dle vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti předmětu budoucích veřejných zakázek na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Zajištění podrobného inženýrsko-geologického a geotechnického průzkumu.
Zajištění stavebního povolení.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy