Smlouva: Kontrola objektů hlavních závlahových zařízení

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4647
Datum uzavření smlouvy: 18.12.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 79 985,00
Cena v Kč vč. DPH: 96 782,00

Název (předmět)

Kontrola objektů hlavních závlahových zařízení

Stručný popis

Předmětem plnění je provádění kontrol jednotlivých objektů HZZ na závlahových soustavách „Podivín-Lužice I.“ a „Brod-Bulhary-Valtice 8. a 9. stavba“ v majetku státu a příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu.
Kontroly budou probíhat na každé soustavě 2x týdně v rozsahu kontroly stavů budov, vstupních bran, oplocení, úplnosti a funkčnosti technologických zařízení, vnitřních prostor, stavů elektrických zařízení (VN/NN), budou prováděny odečty elektroměrů.
Dále budou prováděny vizuální kontroly stavu přivaděčů, úplnosti nadzemních objektů, kontroly stavu akumulačních nádrží, případně zajištění průjezdnosti přístupových komunikací.
U VN Šísary a VN Velký Bílovec (součást „Podivín-Lužice I.“) bude provedena kontrola vodních děl 1x měsíčně.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy