Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka č. 7/2018 -Ořez a kácení k. ú. Ostrá - objednávka k rámcové dohodě Údržba pozemků ve Středočeském kraji a hlavním městě Praha – kácení a ořez stromů, náhradní výsadba, ... - ID smlouvy 181697 20.02.2018
Polní cesty C 2 v k.ú. Meclov a C 8 v k.ú. Mašovice u Meclova 20.02.2018
Projektová dokumentace Polní cesty Němětice 20.02.2018
Realizace polní cesty C9 v k.ú. Matná 20.02.2018
Úprava SEK při realizaci cesty V12 Písečná 20.02.2018
Zpracování předběžného geotechnického průzkumu – KoPÚ Osíčko, KoPÚ Příkazy, KoPÚ Kvasice 20.02.2018
Dodávka ICT prostředků - IV. část - Stolní skenery 19.02.2018
KoPÚ v k.ú. Albeřice u Hradiště 19.02.2018
KoPÚ v k.ú. Bražec u Těšetic a Bražec u Doupova 19.02.2018
KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště 19.02.2018
KV - KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště - 80-2018-529101 19.02.2018
Smlouva o dílo o zaměření na stavbě Lužerady 1 - zaměření 19.02.2018
TDS a koordinátor BOZP na stavbě "Vodohospodářská opatření Bořislav" 19.02.2018
Technický dozor stavebníka na stavbě "Vodohospodářská opatření Bořislav" 19.02.2018
Trubní propust pod polní cestou C3 v k.ú. Čížov - vypracování PD 19.02.2018
PLPL - TDS na stavby „Polní cesty HPC 2.1, HPC 2.7.1 a HPC 2.7.2 v k.ú. Olešná u Radnic a HPC 2.7.3 v k.ú. Újezd u Sv. Kříže“ a „Suchý poldr v k.ú. Olešná u Radnic“ včetně BOZP 16.02.2018
Polní cesty VC103, VC110, VC111 v k.ú. Hovorany 16.02.2018
Objednávka HOZ Kravaře 15.02.2018
PD - oprava objektů MVN Lamberk 15.02.2018
Výkon autorského dozoru projektanta pro akci: Holanský rybník, městys Holany - Oprava sdruženého objektu a hráze 15.02.2018