Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
OL - Vyhotovení projektové dokumentace „Sanace svahu na pozemku p.č. 704 a 725/2 v k.ú. Konice“ 14.02.2018
PC P3 v k.ú. Rohoznice 14.02.2018
Smlouva o dílo - Část 1 14.02.2018
Smlouva o dílo - Část 2 opětovné zveřejnění s doplněním datumů a místo podpisů, původní zveřejnění 26.2.2018 14.02.2018
Technický dozor stavebníka na stavbách „Polní cesta Bezděkov - K Pavlovu" a "Polní cesta Pavlov - K Bezděkovu" 14.02.2018
Vodohospodářská opatření Bořislav 14.02.2018
Zpracování projektových dokumentací v k.ú. Chlum u Dubé (HPC 2, HPC 7, VPC 30). 14.02.2018
PLKL - SOD 5/2018/504203 (PD na vynucenou překládku podzemního vedení komunikační sítě v k.ú. Horažďovice) 13.02.2018
PLPL_Stavby polních cest HPC 2.1, HPC 2.7.1 a HPC 2.7.2 v k.ú. Olešná u Radnic a HPC 2.7.3 v k.ú. Újezd u Sv. Kříže 13.02.2018
PLPL - TDS na „Stavba polních cest NVPC 6 a VPC 8 v k.ú. Brodeslavy“ včetně BOZP 13.02.2018
PLPU-Část 1) k.ú. Bažantov 13.02.2018
PLPU-Část 2) k.ú. Pořejov 13.02.2018
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Česká Kamenná Horka 12.02.2018
TDI Polní cesty HPC1 a VPC5 k.ú. Stará Hlína 12.02.2018
TDS v k. ú. Obědovice, Hořiněves 12.02.2018
Vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků 12.02.2018
Zajištění AD na akci „Protipovodňová hráz – Stará Hlína“ a „Realizace polních cest HPC1 a VPC5 v k.ú. Stará Hlína“ 12.02.2018
Hlavní polní cesta C15, k. ú. Dolní Němčí 09.02.2018
Polní cesta C11 a C5 v k.ú. Čechočovice 09.02.2018
Projektová dokumentace k vodohospodářským opatřením v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem 09.02.2018