Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kvasice 27.10.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přepychy 27.10.2016
Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Stárkov, Horní Dřevíč, Dědov a Javor u Teplic nad Metují 27.10.2016
SOD Vypracování PD na obnovu rybníka v k.ú. Želetice u Kyjova (pobočka Hodonín) 27.10.2016
Technický dozor investora pro stavbu: „Polní cesta, suchá zdrž a výsadba zeleně v k.ú. Lutotín – II. etapa“ 27.10.2016
Technický dozor investora pro stavbu: „Polní cesty a ÚSES v k.ú. Koválovice u Tištína – II. etapa“ 27.10.2016
Vypracování PD pro mokřad a prvky ÚSES v k.ú.: Veselí - Předměstí 27.10.2016
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro Státní pozemkový úřad 26.10.2016
Komplexní pozemkové úpravy Pacelice Škvořetice 26.10.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hněvanov 26.10.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zahrádka 26.10.2016
KoPÚ v k.ú. Semice 26.10.2016
KoPÚ v k.ú. Štíhlice 26.10.2016
Polní cesta HPC11 v k. ú. Konratice 26.10.2016
Geodetické služby - Výzva č. 221/2016 25.10.2016
Komplexní pozemková úprava Velký Vřešťov 25.10.2016
Projektová dokumentace na rekonstrukci polních cest VPC C24 a C25 v k.ú. Svinaře 25.10.2016
Projektová dokumentace na vodní nádrž VN1 v k.ú. Svinaře 25.10.2016
Bilanční hodnocení zdrojů a potřeb vody s ohledem na závlahové systémy 24.10.2016
Projektová dokumentace na suchý poldr v k.ú. Kublov 24.10.2016