Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2, vč. výsadeb IP8a a IP8b v k.ú. Milenov 29.09.2017
Ubytování v termínu 4. 10. - 5. 10. 2017 pro zaměstnance SPÚ 29.09.2017
Vytýčení vlastnické hranice pozemků včetně stabilizace po ukončené KoPÚ v k.ú. Semošice 29.09.2017
Část 1 27.09.2017
MS - Část 1 Bílov P29+PR3 - TDS 27.09.2017
MS - Část 2 Bílov P29+PR3 - BOZP 27.09.2017
MS - Realizace SZ KoPÚ v k. ú. Bílov 1. etapa – Vedlejší polní cesta P29 a záchytný průleh PR3 27.09.2017
Rekonstrukce podatelny a sociálních zařízení ve všech podklažích budovy A ústředí SPÚ 27.09.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Český ráj 27.09.2017
Vytyčení vlastnické hranice pozemků včetně stabilizace po KoPÚ v k.ú. Bolešiny a Bystřice nad Úhlavou 27.09.2017
KoPÚ v k. ú. Skoupý 26.09.2017
Vytyčení vlastnických hranic lesních pozemků v okrese Jindřichův Hradec a Tábor 26.09.2017
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova - Polní cesty C1, C8 a C11 v k.ú. Uhřínov 25.09.2017
Nákup kancelářského nábytku KPÚ pro Plzeňský kraj 2017/2 25.09.2017
Objednávka HOZ Lípa u Hromkových mokřadů 25.09.2017
Provozování vodohospodářských zařízení 10/2017 – 09/2018 (vodohospodářská zařízení neveřejná) 25.09.2017
Provozování vodohospodářských zařízení 10/2017 – 09/2018 (vodohospodářská zařízení pro veřejnou potřebu) 25.09.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě VD VN Lipová - zprůchodnění spodní výpusti 25.09.2017
Vypracování projektové dokumentace polní cesty HPC 1 Dolany 25.09.2017
Výstavba účelových komunikací a záchytného příkopu Pořín 25.09.2017