Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Vytyčení po KoPÚ 2016 v k.ú. Zbyslav u Klatov, Měčín a Nýrsko 05.10.2016
Poldr Podhráz v k.ú. Horní Ředice - SO 05 Trubní vedení 04.10.2016
Zajištění ubytování pro účastníky XIX. Celostátní konference: pozemkové úpravy 04.10.2016
HOZ Trnava 03.10.2016
Hrochův Týnec 03.10.2016
Komplexní pozemkové úpravy Pohled u Mladoňovic 03.10.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Palkovice 03.10.2016
Komplexní pozemkové úpravy Zbyhněvice 03.10.2016
Polní cesta, suchá zdrž a výsadba zeleně v k.ú. Lutotín - II. etapa 03.10.2016
Polní cesta VPC 10 v k. ú. Nové Kopisty 03.10.2016
Realizace PSZ v k. ú. Malčice - Osek 03.10.2016
Technický dozor investora pro stavbu: „Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov – I. etapa“ 03.10.2016
Hlavní polní cesta C2 a vedlejší polní cesta C1 v k.ú. Prostřední Bečva 30.09.2016
Vytyčení vlastnických hranic pozemků po provedených pozemkových úpravách v k.ú. Třebětice u Dačic, Horní Slatina, Budeč a Branná 30.09.2016
Zajištění podpory pro GNSS sestavy 30.09.2016
Objednávka č. 2 k rámcové smlouvě na poskytování geodetických služeb 2-2016-508101 29.09.2016
Biokoridory LBK 2 Šlapanice a LBK 16 Břešťany 27.09.2016
Geodetické práce mimo rámcovou smlouvu, KPÚ pro Plzeňský kraj 27.09.2016
HOZ Libřice 27.09.2016
Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov - I. etapa 27.09.2016