Smlouva: Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace pro realizaci polních cest C3, C5, C6, C10, C18, C25 a biokoridoru LBK 35 v k.ú. Dětřichov u Fýdlantu a polních cest HPC5, HPC6 a části polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8284
Datum uzavření smlouvy: 28.01.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 700 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 847 000,00
Zadávací řízení: Vypracování projektové dokumentace pro realizaci polních cest C3, C5, C6, C10, C18, C25 a biokoridoru LBK 35 v k.ú. Dětřichov u Fýdlantu a polních cest HPC5, HPC6 a části polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace pro realizaci polních cest C3, C5, C6, C10, C18, C25 a biokoridoru LBK 35 v k.ú. Dětřichov u Fýdlantu a polních cest HPC5, HPC6 a části polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro realizaci polních cest C3, C5, C6, C10, C18, C25 a biokoridoru LBK 35 v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu a polních HPC5, HPC6 a části polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov včetně zajištění služeb autorského dozoru projektanta nad souladem prováděných staveb s ověřenou projektovou dokumentací v souladu s ustanovením § 152 zákona č. 183/2006 Sb., o stavebním řízení a stavebním řádu.
Hlavní polní cesta C3 v kategorii P 5,0/30 má délku 760m a začíná napojením na cestu C5 a končí napojením na stávající polní cestu v navazujícím k.ú. Kunratice u Frýdlantu.
Hlavní polní cesta C5 v kategorii P5,0/30 o délce 550m začíná napojením na místní komunikaci v intravilánu obce a končí napojením na polní cestu C3. Cesta je určena k rekonstrukci, je navržena s oboustrannými příkopy, jednostranným ozeleněním a dvěma propustky.
Hlavní polní cesta C6 v kategorii P5,0/30 o délce 540 m se napojuje na polní cestu HPC 6 v k.ú. Kristiánov a končí před plánovanou přeložkou silnice I/13.
Hlavní polní cesta C10 v kategorii P4,5/30 začíná před napojením na silnici S/13 a v délce 746m vede ke k.ú. Kristiánov, kde napojuje na stávající cestu HPC 6. Cesta je navržena s asfaltobetonovým krytem a má navrženu jednu výhybnu.
Vedlejší polní cesta C18 v kategorii P4,5/30 začíná napojení na silnici I/13 a vede v délce 683m k napojení na lesní cestu. Na trase cesty jsou navrženy k rekonstrukci 2 mostky, dále částečně oboustranná zeleň a jedna výhybna.
Vedlejší polní cesta C25 v kategorii P4,0/30 o délce 205 m je určena k rekonstrukci a začíná napojením na silnici III/03515 a končí napojením na stávající místní komunikaci.
Hlavní polní cesta HPC 5 v kategorii P4,5/30 o délce 400 m začíná napojením na místní komunikaci v k.ú. Kristiánov a končí napojením na polní cestu HPC6. Cesta je navržena k rekonstrukci, je navrženo částečné odvodnění jednostranným příkopem.
Hlavní polní cesta HPC 6 v kategorii P4,5/30 o délce 760m začíná napojením na cestu HPC 5 a končí na hranici s k.ú. Dětřichov u F. .
Část hlavní polní cesty HPC 4 v kategorii P4,5/30, délka 1300 m je určena k rekonstrukci. Začíná napojením místní komunikaci a končí napojením na další část cesty HPC4 (na tu existuje již projektová dokumentace).
Nově navržený biokoridor LBK 35 o délce cca 455 m podél cesty C3 má min. šířku 15m.
Vedlejší polní cesta C25 (P 4,0/30, délka 205 m) je určena k rekonstrukci a začíná napojením na silnici III/03515 a končí napojením na stávající místní komunikaci.

Součástí díla bude též provedení podrobného geotechnického průzkumu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy