Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka č. 11/2017 uzavřená na základě Rámcové smlouvy č. 1249-2017-504101 27.11.2017
PLKL_Přeložka zařízení distribuční soustavy ČEZ v souvislosti s výstavbou - rekonstrukcí polní cesty C1 v k.ú. Nýrsko 27.11.2017
Realizace polních cest v k.ú. Osek a Kněžice – výkon stavebního dozoru (koordinátora BOZP) 27.11.2017
Dodávka ICT prostředků - II. část - Notebooky včetně příslušenství 24.11.2017
Výstavba rybníka "Na Korouhvích" v k.ú. Prostřední Lhota 24.11.2017
Kupní smlouva - pozemek GP 73/5 k.ú. Kvasetice u Květinova 23.11.2017
Licenční podpora elektronické spisové služby pro období 2018 23.11.2017
MS - Část 1 Bílov P27 - TDS 23.11.2017
MS - Realizace SZ KoPÚ v k. ú. Bílov 1. etapa - P27 23.11.2017
SČ-SOD-JPÚ Vrchotice 23.11.2017
Zajištění podpory odborných činností v MD NAV 23.11.2017
Komplexní pozemkové úpravy Staré Město u Uherského Hradiště 22.11.2017
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ JmK 22.11.2017
Zajištění služeb pro poradu ředitelů KPÚ s vedením SPÚ 22.11.2017
Část 1 - KoPÚ Heroltice u Jihlavy 21.11.2017
Část 1 - Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ v okrese Nový Jičín 21.11.2017
Část 2 - Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ v okrese Frýdek-Místek 21.11.2017
Dodávka ICT prostředků - I. část - Osobní počítače včetně příslušenství 21.11.2017
Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění přídělů v k.ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou 21.11.2017
SoD KoPÚ Měšín 21.11.2017