Smlouva: Aktualizace PSZ k.ú. Němčičky u Hustopečí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8553
Datum uzavření smlouvy: 12.03.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 90 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 108 900,00

Název (předmět)

Aktualizace PSZ k.ú. Němčičky u Hustopečí

Schválil / podepsal

JMK - VZ

Stručný popis

Předmětem VZMR je zpracování aktualizace části plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Němčičky u Hustopečí, jedná se o provedení aktualizace pro prvky PSZ - část HC 19, HC 20, HC 22, HC 23. Aktualizace bude spočívat ve změně typu, kategorie cest – část HC 19, HC 22 a HC 23 (změna z cest stávajících na cesty navržené k rekonstrukci, včetně zpevnění povrchu a změny kategorie cest), součástí bude zpracování DTŘ pro všechny uvedené prvky (část HC 19, HC 20, HC 22, HC 23) a zpracování potřebných geometrických plánů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy