Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Skřeněř II. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8554
Evidenční číslo: 0039-D1-19-206
Datum uzavření smlouvy: 12.03.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 48 450,00
Cena v Kč vč. DPH: 58 625,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Skřeněř II. etapa

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Provedení udržovacích prací v k.ú. Skřeněř, obec Nový Bydžov, okres Hradec Králové na stavbách vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) - odstranění dřevin do průměru kmene 100 mm s následnou likvidaci veškeré neupotřebitelné dřevní hmoty z křovin a stromů v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Práce budou provedeny na dvou objektech HOZ v celkové délce 0,560 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy