Smlouva: Příkazní smlouva 153-2019-505205 - Polní cesta C 10 - KoPÚ Záblatí u Prachatic - TDS, koordinátor bezpečnosti práce

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8573
Datum uzavření smlouvy: 14.03.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 93 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 93 000,00
Zadávací řízení: Polní cesta C 10 - KoPÚ Záblatí u Prachatic - TDS, koordinátor bezpečnosti práce

Název (předmět)

Příkazní smlouva 153-2019-505205 - Polní cesta C 10 - KoPÚ Záblatí u Prachatic - TDS, koordinátor bezpečnosti práce

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Zajištění činnosti technického dozoru stavebníka a zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti práce na stavbě části společných zařízení, a to polní cesty označené jako stavební objekt SO 103 polní cesta C 10 včetně třech propustků, jedné výhybny a čtyř sjezdů na okolní pozemky, v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Záblatí u Prachatic.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy