Smlouva: Objednávka - Vypracování dokumentace zjišťování průběhu vlastnických hranic v k.ú. Lipová a k.ú. Hrochov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8549
Evidenční číslo: 139-2019-521101
Datum uzavření smlouvy: 12.03.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 280 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 338 800,00
Zadávací řízení: Vypracování dokumentace zjišťování průběhu vlastnických hranic v k.ú. Lipová a k.ú. Hrochov

Název (předmět)

Objednávka - Vypracování dokumentace zjišťování průběhu vlastnických hranic v k.ú. Lipová a k.ú. Hrochov

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Vypracování dokumentace zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných, včetně dočasného označení lomových bodů v k.ú. Lipová a k.ú. Hrochov. Zjišťování bude provedeno při místním šetření v terénu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy