Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
SoD č. 28/2020-504202, vyhotovení PD včetně GTP pro VN 3 v k. ú. Únějovice 23.10.2020
Dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy o dílo č. 833-2018-541101 - Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rakousy 22.10.2020
Objednávka č. 1078-2020-504101 Dodávka a montáž nábytku pro KPÚ Plzeň 22.10.2020
Objednávka na Aktualizace PD Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra 22.10.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací a oprav na stavbách HOZ "Údržba HOZ Plískov" 22.10.2020
Rámcová dohoda - Objednávka č. 10 - kácení porostu v k.ú. Mostek 21.10.2020
Smlouva na poskytování služeb - Vzdělávací akce "Registr smluv" 21.10.2020
Příkazní smlouva – BOZP pro stavbu vodní nádrže a části polní cesty C 12 v k.ú. Žibřidice 20.10.2020
Příkazní smlouva - TDS pro stavbu vodní nádrže a části polní cesty C 12 v k.ú. Žibřidice 20.10.2020
SOD - Zpracování geotechnického průzkumu pro KoPÚ Svinná u Brocné 20.10.2020
Vyhotovení projektové dokumentace polní cesty C4 v k.ú. Chrášťany u Českého Brodu s příkopem a zasakovacím pásem na zajištění odtokové vody a založením samostatného liniového prvku zeleně KZ -7. 20.10.2020
Zápis o zhotovení díla č.39/2020-znovu zveřejnění z důvodu anonymizace, původní zveřejnění 9.11.2020 20.10.2020
Objednávka č. 14/2020-504202, Kácení stromů na parcele KN p. č. 74/7 v k. ú. Holýšovo - opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění dne 20.10.2020 19.10.2020
Smlouva na poskytování služeb -Vzdělávací akce - Správní řád, Správní řízení pro začátečníky, Správní řízení pro pokročilé 19.10.2020
Smlouva o dílo na AD - Oprava náhonu Mlýnka v Odrách 19.10.2020
Smlouva o dílo na PD - Oprava náhonu Mlýnka v Odrách 19.10.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Úžice 19.10.2020
Smlouva o dílo - Stavba vodní nádrže a části polní cesty C 12 v k.ú. Žibřidice 19.10.2020
Smlouva o dílo - autorský dozor při výstavbě polních cest v k.ú. Seletice, Doubravany 16.10.2020
Smlouva o dílo - Pilotní ověření metodologie výběru vhodných profilů MVN s ohledem na zadání pozemkových úprav 16.10.2020