Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva - TDS na "Stavba polní cesty HPC 1-R v k.ú. Hoříkovice u Chotěšova" 14.07.2021
Příkazní smlouva - TDS na "Stavba polní cesty VPC 2 v k. ú. Zhůř a k. ú. Chocenice, okres Plzeň – jih" 14.07.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Polní cesty HPC4 a HPC5 a tůň č.1 v k.ú. Kněžice u Městce Králové 14.07.2021
Příkazní smlouva Koordinátor BOZP - Horní Čermná cesta C3 13.07.2021
Příkazní smlouva - výkon koordinátora BOZP pro stavbu „Realizace SZ Velké Albrechtice - polní cesty Pv1, Pv2, Pv3, P4, Pv11 a LBK3" 13.07.2021
Příkazní_smlouva_Výkon_TDS pro stavbu Realizace SZ Velké Albrechtice - polní cesty Pv1,Pv2,Pv3,P4,Pv11 a LBK3“ 13.07.2021
Rámcová dohoda na vypracování znaleckých posudků na ocenění pozemků v okrese České Budějovice 13.07.2021
Rámcová dohoda na vypracování znaleckých posudků na ocenění pozemků v okresech Český Krumlov a Prachatice 13.07.2021
Rámcová dohoda na vypracování znaleckých posudků na ocenění pozemků v okresech Jindřichův Hradec a Tábor 13.07.2021
Rámcová dohoda na vypracování znaleckých posudků na ocenění pozemků v okresech Písek a Strakonice 13.07.2021
Rámcová dohoda na vypracování znaleckých posudků na ocenění rybníků na území Jihočeského kraje 13.07.2021
Rámcová dohoda na vypracování znaleckých posudků na ocenění staveb na území Jihočeského kraje 13.07.2021
Rámcová dohoda na vypracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen na území Jihočeského kraje 13.07.2021
Smlouva o dílo - Realizace společných zařízení v k.ú. Horní Čermná – cesta C3 13.07.2021
Technický dozor stavebníka - Horní Čermná cesta C3 13.07.2021
„Doplnění projektové dokumentace s názvem „Hlavní polní cesty C1a, C1b a C1c v k. ú. Zlobice“ o provedení opěr, křídel a základů mostu M1“ 12.07.2021
Geotechnický průzkum pro společná zařízení v rámci KoPÚ v k.ú. Horní Meziříčko a KoPÚ v k.ú. Kunějov 12.07.2021
Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Květnov 12.07.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Němčice 12.07.2021
Technický dozor stavebníka na akci „Protierozní opatření v k. ú. Pačlavice" 12.07.2021