Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na realizaci biokoridorů LK1, LK2 a větrolamu TEO1 v k.ú. Libořice a k.ú. Železná u Libořic 14.04.2023
Smlouva o dílo: Zajištění AD při opravě rybníka Jílovka v k.ú. Zahrádky u České Lípy 14.04.2023
Smlouva o dílo: Zpracování projektové dokumentace na opravu rybníka Jílovka v k.ú. Zahrádky u České Lípy 14.04.2023
Smlouva o dílo č. 1-2023-529100 na statický posudek a návrh postupu k ochraně objektu Ovčího Dvora 12.04.2023
Smlouva o dílo koordinátor BOZP při stavbě Vodohospodářská opatření v k.ú. Bělov 12.04.2023
Smlouva o dílo na realizaci větrolamu v k.ú. Kladruby u Teplic 12.04.2023
Smlouva o dílo na výkon TDS stavby Vodohospodářská opatření v k.ú. Bělov 12.04.2023
Smlouva o dílo na Vypracování prováděcí PD - Vodohospodářské opatření v k.ú. Sobíňov 12.04.2023
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Hartunkov" 12.04.2023
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ 2023 - okres Děčín 12.04.2023
Objednávka - Studie proveditelnosti - VN1 Krsy 11.04.2023
PD - Polní cesty C7 v k.ú. Rakvice včetně oboustranné zeleně, opakované zveřejnění - původní zveřejnění 14.4.2023 11.04.2023
Smlouva o dílo č. 287-2023-529202 na zpracování GTP pro KoPÚ v k.ú. Tisová u Otročína 11.04.2023
Smlouva o dílo č. 288-2023-529202 na zpracování GTP pro KoPÚ v k.ú. Otročín 11.04.2023
Smlouva o dílo Vodní nádrž VN2 (Jasan) a suchý poldr v k.ú. Vranín 11.04.2023
Objednávka Hodnocení záměru zpracovaného podle § 67 u prvků Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bystřička II 10.04.2023
Smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace PSZ Suletice 06.04.2023
Smlouva o dílo na výkon autorského dozoru PSZ Suletice 06.04.2023
Dohoda o vypořádání závazků - Výroba a montáž nábytku do zasedací místnosti budovy KPÚ JMK 05.04.2023
Objednávka - Pořízení licencí SAMO LIDS Mobile 05.04.2023