Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
SoD č. 10/2019-504202, vyhotovení PD v k.ú. Studánky u Všerub 03.07.2019
SOD Zpracování DKM včetně SPI a podkladů pro zavedení výsledků PÚ do KN pro KoPÚ Peklo nad Zdobnicí 03.07.2019
Objednávka - Aplikace Tenderman 01.07.2019
Objednávka - Rozšíření elektronického nástroje e-zak o zálohovací modul 01.07.2019
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce - Technický dozor stavebníka při stavbě polních cest v k.ú. Arneštovice 01.07.2019
Rámcová dohoda Geodetické práce KPÚ pro Plzeňský kraj 2019 - 2021 01.07.2019
Smlouva o dílo 1. část - „Zpracování dokumentace vodního díla – Karlovarský a Plzeňský kraj“ 01.07.2019
Smlouva o dílo 2. část - „Zpracování dokumentace vodního díla – Středočeský, Královéhradecký a Pardubický kraj“ 01.07.2019
Smlouva o dílo 3. část – „Zpracování dokumentace vodního díla – Zlínský kraj a Vysočina“ 01.07.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy na části k.ú. Stěžery 01.07.2019
SoD_Pasportizace staveb ve správě KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 01.07.2019
Předběžný geotechnický průzkum pro komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Halenkovice 28.06.2019
Smlouva o dílo Komplexní pozemková úprava Slavíkovice u Jemnice 28.06.2019
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy - Ročov 27.06.2019
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Břínkov 27.06.2019
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Úlovice 27.06.2019
objednávka ekologického auditu - nemovité věci v k.ú. Horní Město, okres Bruntál 26.06.2019
Smlouva o dílo Analýza stávajícího stavu a návrh opatření – Závlahy Metuje akvadukt 26.06.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Druzcov 26.06.2019
Opakované zveřejnění - Smlouva o dílo na zhotovení realizace polní cesty RCH 2 v k.ú. Obděnice; původní zveřejnění dne 27.6.2019 25.06.2019