Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva - výkon technického dozoru stavebníka Parník 08.09.2021
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Perná u Valašského Meziříčí 08.09.2021
Smlouva o dílo: PD - Biocentrum BC4 a biokoridor BK6 v k.ú. Potěhy 08.09.2021
Smlouva o dílo: PD - Polní cesta C5 v k.ú. Bahno 08.09.2021
Smlouva o dílo: PD - Polní cesta HC1 v k.ú. Hetlín 08.09.2021
Smlouva o dílo: PD - Polní cesta HPC16 v k.ú. Potěhy 08.09.2021
Smlouva o dílo: PD - Polní cesta VC1 v k.ú. Bojmany 08.09.2021
Smlouva o dílo: PD - Polní cesty VC1 v k.ú. Zdeslavice u Chlístovic a C18 v k.ú. Štipoklasy 08.09.2021
Smlouva o dílo - Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v okrese Strakonice - rok 2021 08.09.2021
Rámcová dohoda - Vyhotovení ZP v rozsahu činnosti KPÚ pro Plzeňský kraj pro období 2021 - 2024 07.09.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k. ú. Rudoltice u Sobotína 07.09.2021
SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodějice 07.09.2021
Objednávka prostorové analýzy MVN v ústeckém kraji 06.09.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor investora při realizaci Výsadby zeleného pásu Zvěrotice 06.09.2021
Smlouva o dílo – Stavební úpravy části budovy ústředí SPÚ pro změnu účelu využití 06.09.2021
Smlouva o nákupu ICT prostředků na základě VZ 201 - 51. kolo - notebooky, PC a monitory 06.09.2021
SoD - KoPÚ Křešice u Divišova 06.09.2021
SoD - KoPÚ Kuňovice 06.09.2021
SoD - KoPÚ Zbenice 06.09.2021
Objednávka vzdělávací akce - Navrhování a projekce PSZ zaměřené na návrh opatření ke zpřístupnění pozemků 03.09.2021