Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o poskytování služeb údržby a podpory centrálního ekonomického systému řízení 14.06.2019
Dodatek č. 5 k SoD v k.ú. Lanžhot (vícepráce) 13.06.2019
Kupní smlouva na nákup GNSS zařízení 12.06.2019
Předběžný geotechnický průzkum v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou a k. ú. Číhošť 12.06.2019
Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Ústecký kraj 2019 – 2021 12.06.2019
Smlouva o dílo - Aktualizace PD - Malá vodní nádrž Lično 12.06.2019
Smlouva o dílo na předběžný geotechnický průzkum v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou 12.06.2019
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ TS – ČSO Bulhary-Přítluky – Fraumil 12.06.2019
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace vč. GTP pro polní cesty HPC C3 a VPC C1 v k.ú. Pulečný 12.06.2019
Smlouva o dílo - Výkon autorského dozoru projektanta při výstavbě polních cest HPC C3 a VPC C1 v k.ú. Pulečný. 12.06.2019
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace účelové komunikace PC4 v k.ú. Březnice u Bechyně 12.06.2019
Vytyčení po pozemkových úpravách - objednávka č. 4 12.06.2019
Příkazní smlouva - TDS při výstavbě PC HPC49 Choťovice 11.06.2019
Smlouva o dílo Vodní nádrž Habr v k.ú. Krokočín 11.06.2019
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v katastrálním území Nová Dědina u Uničova 11.06.2019
Smlouva o poskytování tiskových služeb 11.06.2019
SoD - KoPÚ Bohutín 11.06.2019
SoD - KoPÚ Rtišovice 11.06.2019
Přikazní smlouva na zajištění TDS při výstavbě vodní nádrže Habr v k. ú. Krokočín 10.06.2019
Rámcová dohoda - Objednávka č. 24 - kácení porostu v k.ú. Prostřední Rokytnice 10.06.2019