Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o společném zadávání - PD pro rekonstrukci komunikace a hráze rybníku Brůdek #\0 11.04.2022
Geotechnický průzkum Bílá Voda 08.04.2022
Geotechnický průzkum Červená Voda 08.04.2022
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 05/22 08.04.2022
Příkazní smlouva BOZP Polní cesty Cehnice 07.04.2022
Příkazní smlouva TDS Polní cesty Cehnice 07.04.2022
SoD - VP1 - rybník "Svět" a polní cesta NCV 2 v k. ú. Obděnice 07.04.2022
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Olomoucký kraj – rok 2022,2023 - opakované uveřejnění z důvodu ochrany informací, původní uveřejnění dne 5.4.2022 05.04.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Vojtěchov u Hlinska 05.04.2022
Smlouva o dílo: Zajištění AD pro vodní nádrže MVN7, MVN8, MVN10 a MVN11 v k.ú. Andělka 04.04.2022
Smlouva o dílo - Zpracování PD pro LBK 6-9 k.ú. Ohrazenice u T. a LBK 5 a LBK 6 k.ú. Vyskeř, původní smlouva uveřejněna dne 5.4.2022, doplněn smluvní typ v předmětu smlouvy 04.04.2022
Smlouva o dílo: Zpracování PD pro vodní nádrže MVN7, MVN8, MVN10 a MVN11 v k.ú. Andělka 04.04.2022
SOD 5/2022/504203 (zpracování geotechnického průzkumu v rámci KoPÚ Kroměždice) 04.04.2022
SOD 6/2022/504203 (zpracování geotechnického průzkumu a hydrologického posouzení v rámci KoPÚ Myslovice) 04.04.2022
Dohoda o vypořádání závazku - Úplná uzavírka účelových komunikací v k.ú. Bolehošť, obec Bolehošť 01.04.2022
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace Lokální biokoridor LBK2, LBK3, lokální biocentrum LBC1, LBC3, LBC4, k.ú. Tupesy na Moravě a k.ú. Břestek 01.04.2022
Smlouva o dílo - Zhotovení projektové dokumentace k zajištění opravy havarijního stavu propustku Lupenice, obec Lupenice 01.04.2022
SOD 1/2022/504203 (PD - polní cesta VPC 2 v k.ú. Žlíbek) 01.04.2022
SOD 3/2022/504203 (PD - polní cesta VPC 4 v k.ú. Žlíbek) 01.04.2022
Objednávka č. 1/2022 - Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb. pro výstavbu tří suchých nádrží a rekonstrukci jedné vodní nádrže v k.ú. Brniště a Velký Grunov 31.03.2022