Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezdec u Mělníka vč. částí k. ú. Chlumín a Zálezlice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 20400
Datum uzavření smlouvy: 19.09.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 671 900,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 022 999,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezdec u Mělníka vč. částí k. ú. Chlumín a Zálezlice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezdec u Mělníka vč. částí k. ú. Chlumín a Zálezlice

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Újezdec u Mělníka včetně části k. ú. Chlumín a k. ú. Zálezlice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy