Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo č. 211-2023-529101 na vypracování PD, vč. GTP pro cestu VPC1 + IP1 v k.ú. Mrázov 05.04.2023
Smlouva o dílo: Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Holasovice – „Polská půda“, vydání nových rozhodnutí 05.04.2023
Smlouva o dílo na stavbu_Protierozní a vodohospodářská opatření SDSO1, MEZ1, MEZ2, PŘ1, PŘ2, PŘ3a, PŘ3b, PRU1 k. ú. Maršov u Uherského Brodu a k. ú. Pašovice na Moravě 05.04.2023
Smlouva o dílo na výsadby_Protierozní a vodohospodářská opatření SDSO1, MEZ1, MEZ2, PŘ1, PŘ2, PŘ3a, PŘ3b, PRU1 k. ú. Maršov u Uherského Brodu a k. ú. Pašovice na Moravě 05.04.2023
SoD č. 212-2023-529101 na zajištění AD pro stavbu VPC1 + IP1 v k.ú. Mrázov 05.04.2023
SoD_PD - PC CP2, CP3, CP4 v k. ú. Knínice u Boskovic a PC C28 včetně LBK1 v k. ú. Šebetov 05.04.2023
Objednávka na Údržbu pozemků 2023 04.04.2023
Příkazní smlouva BOZP na stavbě „Stavba nádrže VN1, soustavy tůní a PEO zalesnění v k.ú. Hrušky u Brna“ 04.04.2023
Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně Vodohospodářská opatření v k.ú. Bělov 04.04.2023
Smlouva o dílo - Aktualizace PD - Polní cesta C2 v k.ú. Kačerov u Zdobnice 04.04.2023
Smlouva o dílo na realizaci plošné výsadby zeleně v k.ú. Bořislav 04.04.2023
Smlouva o dílo na zhotovení stavby Vodohospodářská opatření v k.ú. Bělov 04.04.2023
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ 63b Třeština" 04.04.2023
Smlouva o poskytování systémové a technické podpory grafického software pro pozemkové úpravy - Grafický software (CAD) pro pozemkové úpravy Proland – systémová a technická podpora 04.04.2023
Smlouva o zajištění správy budov - VZ: Zajištění správy budov Kydlinovská a Haškova, Hradec Králové (2023-2025) (oprava anonymizace, původně zveřejněno v registru smluv dne 05.04.2023) 04.04.2023
TDS Protierozní a vodohospodářská opatření SDSO1, MEZ1, MEZ2, PŘ1, PŘ2, PŘ3a, PŘ3b, PRU1 k. ú. Maršov u Uherského Brodu a k. ú. Pašovice na Moravě 04.04.2023
Objednávka - Datová analýza a vytvoření manažerského souhrnu 03.04.2023
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace pro napojení objektu na veřejnou kanalizaci II. 03.04.2023
Smlouva o dílo-Vytýčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v okrese Strakonice I - rok 2023 03.04.2023
Vytyčení pozemků po KoPÚ v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi a Petrovice u Moravského Krumlova - II. etapa (jaro 2023) 03.04.2023