Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva č. 20/2020-504202, TDS pro polní cesty C 8 a C 6 v k. ú. Jivjany 18.09.2020
Příkazní smlouva - TDS Polní cesty Němětice 18.09.2020
Smlouva o dílo - Část 1: Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov 18.09.2020
Smlouva o dílo na Zpracování projektové dokumentace na realizaci polní cesty HC9-R v k. ú. Stebno u Petrohradu 18.09.2020
Smlouva o dílo - Oprava části kamenné ohradní zdi v k.ú. Radošovice u Strakonic 18.09.2020
Smlouva o dílo Realizace společných zařízení v k.ú. Horní Čermná 18.09.2020
Smlouva o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Holicko, Část 1 - Údržba HOZ Ostřetín" 18.09.2020
Objednávka GTP Vícemilice 17.09.2020
Objednávka na Doplnění bonitační soustavy o nové HPJ v oblasti koluvizemních půd 17.09.2020
Vytyčování pozemků po KoPÚ – UH 09/2020 17.09.2020
Smlouva o dílo: Stavba polní cesty C15 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou 16.09.2020
Smlouva o dílo - Vytýčení pozemků v k.ú. Hněvkov u Mačkova a Mačkov 16.09.2020
Technický dozor stavebníka při stavbě „Vodohospodářské opatření v trati Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová“ 16.09.2020
Vytyčení po KoPÚ - léto 2020 - Pobočka Příbram 16.09.2020
Vytyčení po KoPÚ podzim 2020 pobočka Žďár n.S. 16.09.2020
KoPÚ Marefy - objednávka GTP 15.09.2020
Objednávka č. 13/2020 k RD na Geodetické služby pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha - vytyčení v k. ú. Dobříš 15.09.2020
Objednávka výroby a montáže uzamykatelné skříně a zajištění zámků ke stávajícím skříním na Pobočce Česká Lípa 15.09.2020
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP pro stavbu Polní cesty v k. ú. Dlouhá Stropnice 15.09.2020
Příkazní smlouva - technický dozor stavebníka pro stavbu „Polní cesty v k.ú. Dlouhá Stropnice“ 15.09.2020