Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Rámcová dohoda - Kácení dřevin a porostů na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ v Moravskoslezském kraji pro rok 2023-2025 30.10.2023
Smlouva o dílo č. 1240-2023-504101 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Přimda, Velké Dvorce a Újezd pod Přimdou 30.10.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Černůtky, vč. ucelené části k.ú. Klenice, Sadová u Sovětic a Dub u Mžan 30.10.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v území dotčeném stavbou D35 v okrese Svitavy 30.10.2023
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ "Údržba HOZ Zvěrkovice - II. etapa" 30.10.2023
Objednávka sanace pozemku Heřmanův Městec 28.10.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kukleny včetně ucelené části k.ú. Plačice a Stěžery 27.10.2023
Smlouva o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Kaplicko" 27.10.2023
Objednávka na vypracování znaleckého posudku – stanovení pravděpodobných příčin vzniku poruch konstrukce vozovky na polní cestě HPC 45 ( SO 03.100), k.ú. Polanka nad Odrou 26.10.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Javoříčko 26.10.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ješov 26.10.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemile 26.10.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střemeníčko 26.10.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těně v Brdech 26.10.2023
Smlouva o dílo na zpracování geotechnického průzkumu - IGP Zechovice 26.10.2023
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Uničov - I. etapa" 26.10.2023
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Police – dopracování pro DTR VHO 26.10.2023
Smlouva o poskytování služeb zajištění vzdělávání státních zaměstnanců - Celoživotní vzdělávání 2024 – Provádění pozemkových úprav 26.10.2023
Objednávka - Nákup drobné IT techniky 25.10.2023
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třtěno 25.10.2023