Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Vypracování Plánu společných zařízení na části katastrálního území Bohdalovice u Větřní 02.07.2021
Smlouva o dílo - Vypracování realizačního projektu na plánem společných zařízení navrhovaná opatření včetně vydání odpovídajícího druhu povolení k realizaci stavby 02.07.2021
Smlouvy o dílo (PD + AD) - Projektová dokumentace akce "Rekonstrukce vodní nádrže, LBC7 a cesta C13A v k.ú. Vitčice na Moravě - II. etapa" 02.07.2021
Příkazní smlouva - BOZP při výstavbě PC HPC5 k.ú. Škvorec 01.07.2021
Příkazní smlouva - Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci HPC5 k.ú. Škvorec 01.07.2021
Smlouva o dílo - Část 1: AD – PSZ Radejčín, Habrovany, Řehlovice, Stadice 01.07.2021
Smlouva o dílo - Část 1: PD s GTP – PSZ Radejčín, Habrovany, Řehlovice, Stadice 01.07.2021
Smlouva o dílo o provedení opravy příjezdové cesty ke stavbě HZZ "Oprava cesty, k.ú. Přítluky" 01.07.2021
SOD 15/2021/504203 (Vytyčení vlastnické hranice pozemků včetně stabilizace po KoPÚ - 2021) 01.07.2021
Dodatek č. 33/2021 ke smlouvě č. 1277/95 o prodeji podniku Statek Žlutice s.p., bývalé hosp.stř. Žlutice a dílny 30.06.2021
Objednávka - Vybavení kanceláře ředitelky KPÚ pro MSK 30.06.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice – část 1 Těchonín 30.06.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice – část 2 Vlčkovice 30.06.2021
Smlouva o dílo - Realizace Budišovsko I. etapa 30.06.2021
Smlouva o dílo Realizace polní cesty C1 v k.ú. Radišov 30.06.2021
Smlouva o poskytování služeb podpory modulu ERN 2021-2023 30.06.2021
SoD - Stavba – Svodné příkopy, biokoridor LBK2 a polní cesty v k.ú. Pravlov - stavba 30.06.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka na stavbě "Revitalizace Panské louky v k. ú. Jablonec u Libčevsi" 29.06.2021
Smlouva o dílo na realizace IPN1-5 v k. ú. Ohníč 28.06.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Sady 28.06.2021