Smlouva: Smlouva o dílo - KoPÚ Dobrá Voda u Pelhřimova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 20397
Datum uzavření smlouvy: 19.09.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 598 190,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 143 809,90
Zadávací řízení: KoPÚ Dobrá Voda u Pelhřimova

Název (předmět)

Smlouva o dílo - KoPÚ Dobrá Voda u Pelhřimova

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dobrá Voda u Pelhřimova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
KoPÚ v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova zahrnují celkem 440 ha, mezi neřešené pozemky bylo zahrnuto několik stavebních parcel v severní části řešeného území.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy