Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roveň u Sobotky 23.09.2016
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu 2016/2 23.09.2016
Polní cesta C9, C13 v k.ú. Pucov 23.09.2016
Polní cesty HPC 6 a HPC 11 v k. ú. Červené Pečky 23.09.2016
Realizace společných zařízení v k.ú. Vraclav 23.09.2016
TDS na stavbu "Rekonstrukce polní cesty HPC 2 v k.ú. Polínka, okr. Plzeň – sever" včetně BOZP 23.09.2016
Větrolam VN1 v k.ú. Velký Karlov 23.09.2016
Vyhotovení projektové dokumentace na revitalizaci potoka OP 3 v k.ú. Nemanice 23.09.2016
Vyhotovení projektové dokumentace pro polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany 23.09.2016
Vyhotovení projektové dokumentace pro polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov 23.09.2016
Zpracování projektových dokumentací v okrese Prostějov 23.09.2016
HOZ Sokoleč 22.09.2016
Oprava křížku Litvínovice 22.09.2016
Radnicko 22.09.2016
Rámcová smlouva pro vytyčování vlastnických hranic pozemků po pozemkových úpravách pro roky 2016 - 2018, Pobočka Pelhřimov 22.09.2016
Studie odtokových poměrů v k.ú. Bernartice u Stráže 22.09.2016
Vytyčení pozemků po KoPÚ 2016, Pobočka Havlíčkův Brod 22.09.2016
Polní cesta VPc/05 v k. ú. Křenovice u Dubného 21.09.2016
Realizace výsadby interakčních prvků IP8, IP11, IP12, IP28 v k.ú. Třeština 21.09.2016
Vnorovy - polní cesta HC1 a most M6 21.09.2016