Smlouva: Dohoda o vypořádání závazku Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřička I

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9019
Datum uzavření smlouvy: 13.05.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 781 800,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 365 978,00

Název (předmět)

Dohoda o vypořádání závazku Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřička I

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bystřička I včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu. Přesnost
geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle §
7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy