Smlouva: Smlouva o dílo - Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9002
Evidenční číslo: 323-2019-544101
Datum uzavření smlouvy: 14.05.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 12 678 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 15 340 380,00
Zadávací řízení: Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I. etapa

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I. etapa

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je realizace společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách Hrochův Týnec, a to:
Polní cesta VC 28 - je navržena jako novostavba v kategorii P4,5/30, s povrchem asfaltobetonovým, o šířce vozovky 3,5 m + krajnice 2 x 0,50 m, o délce 475,51 m, s vybudováním hospodářských sjezdů a výhybny a výsadbou doprovodné zeleně.
Průleh - je navržen v délce 449,15 m, jako ochrana přilehlé zastavěné části obce před erozními účinky přívalových srážek z přilehlých polí. V celé ploše bude zatravněn. Součástí je výsadba.
Polní cesta HC 6 - je navržena jako rekonstrukce stávající cesty v kategorii P4,5/30, s povrchem asfaltobetonovým, o šířce vozovky 4,0 m + krajnice 2 x 0,25 m, o délce cesty 714,16 m, s vybudováním hospodářských sjezdů a výhybny a výsadbou doprovodné zeleně.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy